Te peiga o te ufi gutu | Face masks

Sala aka me ma fea e tau ei o pei ne koe a ufi gutu kae mafai foki pefea o oota ne koe kae se togi.

A ufi gutu e fesoasoani o puipui a te pisi o te COVID-19 mai te fakafolikiga te aofaki o vaega o te manu:

  • e pisi mai i tino e pokotia ne te COVID-19
  • e manava ne tino e nofo pili atu kia latou. 

E isi ne koga e tau loa o pei ei ne koe a te ufi gutu, pela mo koga e ave ei a fesoasoani tau te ola lei (tokita, fakaimasaki, etc.). Fai ke iloa faeloa ne koe a fakanofoga mo tulafono e uiga mo te peiga o ufi gutu.

Koga e tau o pei ei ne koe a ufi gutu 

E mafai ne koe o maua a ufi gutu e se togi i te koga e puke ei a mea mo fai te asiga (RATs). Kafai koe tuu tulaga fakamataku mai masaki malosi, koe maua au ufi isu/gutu P2/N95.

Oota ne au Asiga Fai Fakavave (Rapid Antigen Tests) e se togi (external link)

Last updated: at