Te peiga o te ufi gutu | Face masks

Face masks se auala e tasi e puipui ei koe mo nisi tino. E fautua atu ke pei se mask i sose taimi e fano koe ki koga talavai kae fakamalosi atu foki ke fakaaoga ne koe manafai koe fano ki se koga tela e pono, uke a tino iei kae foliki te potu.

Koga kola e fautua atu ke pei ei a masks

Masks e tau o pei ke fakafoliki ei te pisi vave o te COVID-19 mo nisi masakiga ki fatafata iloto i koga talavai mo koga tausi tino se katoatoa.

E fautua atu ke pei ne koe se face mask manafai koe ko fano ki koga e fai ei sevesi ote ola lei, pela mo fakaimasaki, ofisa o tokita, koga talavai mo koga fai nifo.

Tingo galue ote ola lei e mafai:

  • O fakamolemole atu ke pei ne koe se mask i koga kesekese ke puipui latou kola e mafai o masaki malosi atu mana poko ne te COVID-19.
  • Fakatonu olotou tino galue mo sose tino e fanatu kite lotou koga galue ke pei masks i loto ite koga galue a latou.
  • Fakatulafono ke ʻtau loa pei masaka ke tautali ki fakanofonofoga te ola lei mo te fakasaōga o ola.

E tāua ke pei faeloa face masks manafai e asi koe ki tino kola e mafai o pokotia malosi. E aofia iei tino mātua, pepe mo tino e nofo i koga tausi tino matua, tino masaki iloto i fakaimasaki mo latou kola e isi aka loa ne lotou masaki tutumau mo tino se katoatoa.

Kafai koe pokotia kae manakofina ke fano asi ite koga talavai, pei se face mask ke mafai o taofi ne koe manu ote famai moa e pisi ki nisi tino, maise ke puipui tino katoa iou tafa ke moa pisi latou.

Kogakoga kola e fakamlaosigina ke pei face masks

E fakamalosigina ke pei tou face masks manafai koe:

  • e isi se Tino ne Pisi ite otou fale kae ke fai au asiga ite taki 5 o aso
  • e mafai o masaki malosi atu mai te COVID-19
  • manako ke fakafoliki tou mafai o masaki.

E fakamalosigina ke pei sou face masks i kogakoga konei:

  • koga e fakaaoga ne tino katoa mo olo malaga, aofia ei pasi, train, iloto i pooti, vakalele, taxi mo motoka kola e fakaaoga ne tino e tokouke
  • koga e uke ei a tino
  • koga kola e pono ei famalama mo mataloa katoa
  • koga kola e nofo pili koe ki ne tio, maise te sautala mo tino e pili ʻki te vasia o koulua e sagasaga ei.

Nisi koga e mafai o fakatonu atu ke pei loa face mask. E io te kogakoga loa tena te ikuga ke fai se tonu me ko seai se fakanofonofoga pena a te malo.

Face masks se togi

E mafai ne koe o maua masks se togi manafai e puke ne koe sau asiga (RATs) mai kogakoga kola e maua ei. Se manakogina ko koe ke pela me logologo sala io me isi ne fakailoga o te COVID-19 ia koe.

Sala ne koe se koga e maua ei ne koeite koga pili kia koe e igoa ki te Healthpoint.

E maua ne koe se koga fai asiga kae se togi a face masks | Healthpoint (external link)

Kafai koe tuu tulaga fakamataku mai masaki malosi, koe maua au ufi isu/gutu P2/N95.

Tino kola e lasi atu te mafai o pokotia malosi ne te COVID-19

Last updated: at