Fakatokatoka kae nofo puipuiga | Prepare and stay safe

Sala ke maua fakamatalaga e uiga mo te COVID-19 mo au mea e tau o fai ke fakatoka koe ki ei.

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.