Fakatokatoka kae nofo puipuiga | Prepare and stay safe

Puipui koe mo nisi tino mai te COVID-19 kae tautali ki fakafouga o tala mo fautuaga o te ola’lei.

posterstriovax

Pepa lasi mo mea aogā e avanoa i ‘tau ‘gana

E avatu ne matou a tusi mo fakamatalaga o fesoasoani ki pisinisi, koga galue, fakai mo fakapotopotoga kola e taugatonu COVID-19 Fakatokaga Puipuigina.

E mafai o avaifo ne koe ite neti kae kopi te ata tauave, fakatokaga mo ata fakaasi, vitio, mo nisi fakatokaga aka mai te Tusi.