Nofo fakamavae i te fale | Isolating at home

Mea e mafai ne koe i taimi e nofo koe fakamavae, e pela mo fautuaga manafai koe e manako o fano ki se isi koga.

Iloto ite 5 aso e nofo fakamavae ei koe

Kafai koe ne asi kae pokotia ne te COVID-19, e fautua atu ke nofo fakamavae koe i se 5 aso, e ui eiloa e foliki fakailoga, mai te aso 0.

Aso 0 ko te aso ne kamata ei o sae ou fakailoga io me ko te aso ne asi ei koe, me tefea te aso ne mua i aso konei. Tona uiga koe e se tau o fano ki te galuega io me ki te akoga.

Kafai e se tiakina ne koe tou fale ite 5 o aso ne nofo fakamavae ei koe, e taua ke fai ne koe ne aofaga ke moa e fakapisi ne koe te COVID-19 ki nisi tino.

E tau moe koe o pei mask sose taimi e tiaki ei ne koe te fale.

Esetau mo koe o fano ki se koga asi ei te ola lei (se vagana koe sala fesoasoani i tou ola lei), io me se koga e tausi ei tino mātua, io me fakapatele ki se tino tela e mafai o pokotia malosi ite COVID-19.

E tau mo koe o sautala mo tino e fakagalue ne ia koe io me ko te pule faiakoga o tau tama, i tino fakagalueneia koe io me ko tepule faiakoga e mafai o isi ne isi aofaga e manako latou ke fai ne koe e puipui ei te pisi o te famai.

Kafai koe nofo i se apartment io me se fale i loto i se koga e uke ei potu

Kafai koe e nofo i se apartment io me se koga e uke ei a potu, e tau koe o tautali ki fautuaga kola o te nofo fakamavae iluga ite itulau pepa tenei:

 • pei se mask i koga katoa kola e fano koe kiei mana tiakina ne koe tou fale, pela mo fale taa gatu
 • fakamao mai tino iloto ite apartment
 • sa fakaaoga ne koe te lift mo se isi tino
 • sa fakaaoga ne koe te gym, koga koukou manafai koe koi nofo fakamavae.

Kafai e isi se fakalavelave tupu fakavave, koe e tau o tautali ki fakanofonofoga e sao ei koe mai te fakalavelave — maise ke toka tou mask i tafa o tou mataloa ke mafai o pei mana fano koe ki tua.

Nofo fakamavae mo tamaliki

E uke auala faigofie e mafai o fakafoliki ei te pokotia mai te COVID-19 manafai koe ko nofo fakamavae mo au tamaliki.

Kafai koe ko poko ne te COVID-19 kae ko au tama e seki pokotia, io me poko au tama kae seki pokotia koe e tau moe koe o:

 • fakafoliki te patele koe kia latou
 • sa moe iloto i te potu e tasi mo au tama
 • sa fakafesagai foki mo ne tino iloto i tou fale
 • pei faelo sou mask manafai e isi ne nisi tino iloto ite potu
 • tala faeloa famalama ke vau se ea fou.

E malamalama matou e nisi o mea konei e se mafai o fai, maise mafai e isi ne au tamaliki koi pepe. Pei faeloa masks kae tala famalama ke fakafoliki te pisi o te COVID-19.

Fakamalosilosi

E mafai ne koe o fakamalosilosi itua o tou fale i taimi e nofo fakamavae ei koe. E mafai foki ne koe o fakamalosilosi tou foitino i koga i tafa o tou fale, kae se fakaaoga ne koe ne koga kola e fakaaoga fakatasi ne nisi tino pela mo gym mo swimming pool. E se tau mo koe o fakamalosilosi tou foitino mo nisi tino se vagana latou e nofo tasi mo koe.

Manatua foki:

 • ke fakamao koe mai nisi
 • fakatumau te fakamalosilosi, kae ki taga kola masani kae e se màfa.
 • tauave se mask — e se manakogina ke pei ne koe, kae e lei ke fakamasani koe o pei.

Last updated: at