Atafai kae nofo-tokotasi | Care and isolation

E avanoa a fesoasoani mo fautuaga manafai tau sukesukega ko pokotia koe i te COVID-19 kae manakogina ke nofo-tokotasi.

Last updated: at