Te Gana Tuvalu | Tuvaluan

Fakamatalaga e uiga mo te fakatokaga a Niusila mo te COVID-19 i te Tuvaluan.

Ke toe onoono atu

Mo nisi fakamatalaga mo mea aogā (resources) mo tino o te Pasefika e avanoa i te itulau i fakamatalaga (website) o te Minisituli o Tino Pasefika.

Last updated: at