Lea Faka Tonga | Tongan

Fakamo‘oni ke ke ma‘u atu ‘a e ngaahi fakatokanga fekau‘aki mo e ngaahi fakamatala ki he COVID-19 kuo ‘osi liliu ki he lea faka-Tongá

Ngaahi fakamatala fakamuimui tahá | Latest updates

Ko e ngaahi fakamatala fakamuimui taha eni ki he COVID-19:

Last updated: at