Lea Faka Tonga | Tongan

Fakamatala ki he ngāue ‘a Nu‘u Sila ki he COVID-19 ‘i he Lea Faka-Tongá.

Fekumi ki ha fakamatala lahi ange

‘Oku lahi ‘a e fakamatala mo e ngaahi nāunau ma‘á e kakai Pasifiki ‘i he uepisaiti ‘a e Potungāue ma‘á e Kakai Pasifiki.

Last updated: at