Faimalaga ki Niu Hila | Travelling to New Zealand

Ko te alavaka o Niu Hila kua tatala. Hakili fakamatalaga kafai koe ka malaga ki Niu Hila.

Ko te faimalaga ki Niu Hila

Ka malaga koe ki Niu Hila, e iei na manakoga e tatau ke fakatino muamua e koe. 

Ko na vaega ka taku atu ko na fakamaoniga e tatau ke ia te koe ka ulu atu koe ki Niu Hila.

Kua he manakomia e koe he pepa hiakiga mo tau malaga ke malaga ai ki Niu Hila. E he manakomia ke fai o tui puipui, pe fai ho hiakiga ka taunuku koe ki Niu Hila.

E mafai ke vave lele ni huiga - Immigration New Zealand e kilatou tukua atu ni fakamatalaga fou. 

Faimalaga ki Niu Hila | Immigration New Zealand (external link)

1. HIaki muamua ko koe e mafai ke malaga mai ki Niu Hila

Ka malaga koe ki Niu Hila, e iei na manakoga e tatau ke fakatino muamua e koe.

Ka ko heki malaga koe, fakamautinoa ko tau passport e lelei ke malaga ai koe. E ia manakomia foki koe ke apalai kihe New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Ke hiaki pe fakataga koe ke malaga ki Niu Hila | immigration.govt.nz (external link)

Apalai mo he NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Fakatonu ho avanoa malaga 

Fakatonu ho avanoa malaga ki Niu Hila. 

Hiaki te polihi mo na tui ma na malaga kua fakaheai ma kilatou e malaga ai koe na teki e hui au peleni. 

E tatau ke mafaufau koe ke iei hau travel insurance na teki kua afaina pe hui na peleni. E tatau ke iei he fale ke nofo kehe ai koe na teki atu e manakomia. 

3. I te malae vakalele

Kafai io, e tatau ke iei hau:

  • passport
  • visa – kafai e manakomia
  • tiketi mo tau faigamalaga

6. Taunukuga ki Niu Hila

E fakamaonia e te Customs au femalagaakiga ma ho he tahi manakoga ke ulufale ai koe. E mafai ke tuai malie koe i te malae vakalele.

E maua na Afifiga feiloaki i te Biosecurity ka taumuku mai koe. Te afifiga feiloaki tenei e iei ai:

  • na heti hiakiga vave o te anetiteni (RAT)
  • taki mo na hukehukega ma te tuku atuga o tau lipoti ki te neti.

E fautuagia ke fakataunuku te fakatinoga o au hukehukega ma tuku te lipoti tena ki te neti.

Hukehukega manakomia kafai koe i Niu Hila

Last updated: at