Ke fai tō vaitui fakaopoopo | Getting your booster dose

Hakili te iloa agai ki na tui puipui COVID-19, kafai kua manakomia e koe ma pe vefea ona maua.

Fakamatalaga kite tui fakaopoopo

Kafai ko koe kua 16 tauhaga pe ova, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ite tui COVID-19.

Kafai ko koe kua 18 tauhaga pe ova, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ka maua te 3 mahina talu te fai o au tui muamua.

Kafai ko koe kua 16 pe 17 tauhaga, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ka maua te 6 mahina talu te fai o au tui COVID-19.

Ko na tui fakaopoopo e he fakamalohia ma e he manakomia ke iei hau Pepa Fakamaonia ote Tui. Kafai e fai ho tui fakaopoopo, e toe opo fakatahi ki na pepa o My Covid Record ma ka mafai ai ke fakafou tau Pepa Fakamaonia ote Tui.

Kafai kua maua koe ite COVID-19, e tatau ke fakatali koe mo he 3 mahina talu te fakamaonia ai kua maua koe ite famai ka ko heki fai ho he tahi tui puipui COVID-19.

E mafai ke fai ho tui fakaopoopo:

  • fano kihe koga fakataga e avanoa ke fai ai na tui
  • fakatonu ho avanoa ma to fomai, pe ko he koga e fai e kilatou na tui puipui COVID-19
  • fakatonu kite Book My Vaccine pe vili te 0800 28 29 26.

Fakatonu hoku Tui Puipui (external link)

Fakamaumauga ki My Covid Record

Taku Pepa Fakamaonia ote Tui

Ko te tui puipui vefea te foki atu?

Kote Pfizer kote tui puipui ia e lahi fakaaoga i Niu Hila mo na tui fakaopoopo, e tuha pe kua fakaaoga e koe ni ie tahi tui puipui e kehe atu muamua.

Kote tuipuipui Pfizer

Aoga oa na tui fakaopoopo

E ui lava e tau lava te puipuiga a na tui e lua mai na auga COVID-19 Delta ma te Omicron mo he vaitaimi, kae e hili atu te puipuiga o te tui fakaopoopo.

Ko na fakamaoniga fou kua maua ko te tui puipui e fano lava kua paku tona aoga ki to tino. Ko te fai o ho tui puipui ‘top up’ kua uma ai te fai o na tui muamua kohe fehoahoaniga tena ki to imiuni ke teteke ai te COVID-19.

Kote Tui Fakaopoopo e fakamaualalo ai te avanoa ke maua e koe te COVID-19 ma te iku ake i loto o na falemai. 

Na Tui puipui i fafo atu ote Atu Nuku

Kafai na fai he tui puipui pe ko na tui puipui i fafo atu ote atunuku, e mafai ke maua te tui fakaopoopo kafai kua katoa te 3 mahina ma kua maua to 18 tauhaga agai ki luga. Kafai ko koe kua 16 pe 17 tauhaga, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ka maua te 6 mahina talu te fai o ho tui puipui.

Kafai te natula teteke kua he katoa

Kohe tolu o tui puipui e manakomia mo kilatou kafai te natula teteke kua he katoa. E kehe ai ma te tui fakaopoopo.

Ko tagata e fakataga ke iei he tui lona tolu e mafai ke maua e kilatou te tui fakaopoopo kafai kua katoa te 3 mahina talu te fai ote tui lona tolu ma kua katoa te 18 tauhaga agai ki luga. Kafai ko koe kua 16 pe 17 tauhaga, e mafai ke fai ho tui fakaopoopo ka maua te 6 mahina talu te fai o ho tui puipui lona tolu.

Hakilikili ni ie tahi fakamatalaga kafai te natula teteke kua he katoa (external link)

Na afainaga tulaki mai ite tui fakaopoopo

Ko na afainaga e tulaki mai ite tui fakaopoopo e tali tutuha ma na afainaga o na tui puipui muamua. E maua ai te tiga, kukula pe hulahula ite koga fakataga e fai ai na tui, tiga ulu, fia puai ma te lagona te iva ma te vaivai i ota tino.

Toe hakilikili atili na fakamatalaga agai kina afainaga e tulaki mai (external link)

Last updated: at