E maua vēhea he Rapid Antigen Test | How to get a Rapid Antigen Test

Ho he tino i Aotearoa Niu Hila e mafai ke maua fua e ia te RATs pe ko te Hukega Vave o te Anetiteni. E mafai ke fano koe oi piki i te koga fakapitoa kua tofia pe ko he hui mo koe.

Fakatonu ke fai hau Rapid Antigen Test

E lua ia auala e mafai ai ke ota hau Rapid Antigen Test:

Ke fakatonu he gogo kui i te neti, e tatau ke i ei he telefoni taukave ke fakamaonia ai nā ota: Ko nā RATs e mafai ke fakatonu mō hē tahi tino.

E i ei nā hitepu faigōfie i luga o te neti ke fakatonu ai hō RAT.

 1. Fano ki te requestrats.covid19.health.nz (external link).
 2. E fakafehiligia koe i te neti pe fakalogogia e koe ni āuga fakapokepoke o te COVID-19. Kafai e tutupu te vaega tenei, vili ki te 111 fakavave, pe, kiliki ‘he ko lagona na auga ienei’.
 3. Filifili te ‘Start now’.
 4. Taipa te numela o tau telefoni taukave i te puha avanoa ma kiliki ‘Continue’.
 5. E lafo atu te numela fakamautinoa e 6 ia fuainumela ki he telefoni taukave Tuhi ki lalo te numela tēnei kafai e ke maua ma kiliki te ‘Continue’.
 6. Faitau te fakamatalaga i te laupepa e ota ai he mahini e hiaki ai te fāmai - ‘RAT Order Form Privacy Statement’ ma tiki te puha ke fakailoa mai kua uma te faitau koe ki ei. Oi kiliki ai te ‘Accept and Continue’.
 7. E fakafehiligia koe pe na taunuku mai koe ki Niu Hila i loto o na aho e fitu kua teka, filifili ‘Yes’ pe ko ‘No’ ma kiliki ‘Next’.
  1. Kafai koe e heki malaga mai ki Niu Hila i he taimi lata mai, e fefiligia pe nae iei ni o auga COVID-19. Tali ‘Yes’ pe ko ‘No’, ma kiliki ‘Next’. Taipa na fakamatalaga i te fomu ma filifili ‘Place order’.
  2. Kafai koe na malaga muli mai ki Niu Hila, fakakatoa te taliga o na fehili kehekehe, ei loto ai te numela o te vakalele ma te aho na taunuku mai ai, ma filifili ‘Place order’
 8. I te ikuga mata kiei i te mahini e tuku atu te numela ma te hokotaga pe ko te link ke maua ai te koga fakapitoa ke piki ai au RATs. E kavatu ai foki na fakamatalaga i te numela ke vili koe kiei kafai e he mafai ke fano koe ki he koga fakapitoa e maua ai te RAT.
 9. E lafo atu te RAT code o tau ota auala atu i he Txt message. E mafai e koe oi piki tau RAT mai te koga fakapitoa e lihi i te kupega Healthpoint, pe lea ki he tino ke kaumai e ia tau ota.

E maua fua na puipui foliga kafai e piki au RATs

E maua na puipui foliga falemai kafai e piki na RATs mai na koga fakapitoa. E he manakomia ko koe ke he malohi pe ke iei ni o auga COVID-19. Kafai ko koe ei he tulaga fakapopolegia ka maua i te famai, e mafai ke maua fua e koe na foliga puipui P2/N95.

E manakomia pea ke ota kui atu i te neti Talohaga maua fua te puha RAT COVID-19.

Kafai koe e nofo i he koga mamao pe iei ni o manakoga fakapitoa, vili ki te 0800 222 478 ma lolomi te 3 ke fakatalanoa na avanoa e mafai ke maua e koe.

Last updated: at