Te Gagana Tokelau | Tokelauan

Haini ke lehitala koe ke fakailoa atu ai nā fakaliliuga o nā fakamatalaga o te COVID-19 i te gagana Tokelau

MPP logo 2021

Mō ni iētahi fakamatalaga

Mō ni iētahi fakamatalaga ma nā lihohi mō tagata Pahefika e āvanoa i te kupega a te Matāeke o Tagata Pahefika (Ministry for Pacific Peoples).

Last updated: at