Te Gagana Tokelau | Tokelauan

Fakamatalaga ki te tautali o Niu Hila ki te COVID-19 i te Gagana Tokelauan.

Mō ni iētahi fakamatalaga

Mō ni iētahi fakamatalaga ma nā lihohi mō tagata Pahefika e āvanoa i te kupega a te Matāeke o Tagata Pahefika (Ministry for Pacific Peoples).

Last updated: at