วัคซีน | Vaccines

การฉีดวัคซีนช่วยปกป้องลูก ๆ ของท่าน ครอบครัวคนรอบข้าง และชุมชนของท่าน วัคซีน COVID-19 มีเสนอให้ฟรี และสำหรับทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปที่อยู่ในนิวซีแลนด์

มีโปสเตอร์และทรัพยากรข้อมูลในภาษาของท่าน

เรามีแหล่งทรัพยากรหลากหลายเพื่อให้การสนับสนุนแก่ ธุรกิจ สถานที่ทํางาน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการกำหนดกรอบการป้องกัน COVID-19 (Protection Framework)

ท่านสามารถดาวน์โหลด โลโก้ เทมเพลต โปสเตอร์ วิดีโอ และสื่อโซเชียลมีเดีย ของเราเพื่อนำไปจัดพิมพ์ ได้จากชุดเครื่องมือทรัพยากร (Resource Toolkit) ของเรา