การเดินทางไปนิวซีแลนด์ | Travelling to New Zealand

พรมแดนของประเทศนิวซีแลนด์จะค่อย ๆ เปิดทีละขั้นตลอดปี 2022

เกี่ยวกับการเดินทางไปนิวซีแลนด์

ในการเดินทางไปนิวซีแลนด์ ท่านจำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดหลายประการ

ขั้นตอนด้านล่างนี้อธิบายถึงหลักฐานที่ท่านต้องแสดงเพื่อเข้านิวซีแลนด์

ท่านไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทางเพื่อมานิวซีแลนด์

กฎที่ตั้งไว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว - สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์จะทำการให้ข้อมูลล่าสุด

การเดินทางไปนิวซีแลนด์ | สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (external link)

1. ตรวจสอบว่าท่านสามารถมานิวซีแลนด์ได้

พลเมืองนิวซีแลนด์และผู้เดินทางที่มีสิทธิ์อื่น ๆ สามารถเข้านิวซีแลนด์และทำการทดสอบด้วยตัวเองเมื่อเดินทางมาถึง หากต้องการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์

ผู้เดินทางส่วนใหญ่ที่จะไปนิวซีแลนด์ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองครบถ้วน แต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ

ก่อนเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังใช้ได้ ท่านอาจจำเป็นต้องสมัคร New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) (ใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเดินทางเข้านิวซีแลนด์)

โปรดตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เดินทางไปนิวซีแลนด์หรือไม่ | immigration.govt.nz (external link)

ข้อกำหนดการฉีดวัคซีน และวัคซีนที่ได้รับการรับรอง

การสมัคร NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. ทำการจองการเดินทางของท่าน

ทำการจองการเดินทางไปนิวซีแลนด์ของท่าน

โปรดตรวจสอบนโยบายของสายการบินเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน การยกเลิก และการคืนเงิน ในกรณีที่แผนของท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

ท่านควรพิจารณาซื้อประกันการเดินทาง ในกรณีที่แผนการเดินทางของท่านได้รับผลกระทบ ท่านควรพิจารณาจองที่พักที่เหมาะสมสำหรับการกักตัวด้วยในกรณีจำเป็น

3. เริ่มกรอกใบสำแดงของผู้เดินทาง

ผู้เดินทางทุกคนต้องกรอก New Zealand Traveller Declaration (ใบสำแดงของผู้เดินทางเข้านิวซีแลนด์) ก่อนเดินทางไปยังนิวซีแลนด์ เมื่อการกรอกเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับ Traveller Pass (ใบผ่านสำหรับผู้เดินทาง)

เริ่มกรอกใบสำแดงของท่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท่านสามารถเริ่มกรอกได้ 28 วันก่อนท่านเดินทาง

เริ่มกรอกใบสำแดงของผู้เดินทางของท่าน (external link)

ข้อเท็จจริงของใบสำแดงของผู้เดินทาง (external link)

4. กรอกใบสำแดงของผู้เดินทาง

การกรอกใบสำแดงของผู้เดินทางของท่าน ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังนี้

 • รายละเอียดหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการเดินทาง
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน (ถ้าจำเป็น)
 • ประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน
 • รายละเอียดการติดต่อในนิวซีแลนด์
 • รายละเอียดการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ตรวจสอบรายละเอียดที่ท่านกรอกลงในใบสำแดงของผู้เดินทางอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับเอกสารทางการของท่าน

ท่านจำเป็นต้องแสดง Traveller Pass (ใบผ่านสำหรับผู้เดินทาง) เมื่อท่านเช็คอินที่สนามบิน และที่ด่านศุลกากรในนิวซีแลนด์ ท่านสามารถพิมพ์เอกสาร Traveller Pass (ใบผ่านสำหรับผู้เดินทาง) หรือเก็บไว้ในมือถือของท่านได้ ท่านควรถือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปด้วย ที่ท่านได้อัปโหลดไปยัง New Zealand Traveller Declaration แล้ว

คําแนะนําในการอัปโหลดเอกสารของท่าน (external link)

5. ที่สนามบิน

ถ้าเกี่ยวข้อง ท่านจำเป็นต้องมี

 • หนังสือเดินทาง
 • วีซ่า - ถ้าต้องการ
 • ตั๋วเครื่องบินสําหรับการเดินทางของท่าน
 • ใบสำแดงของผู้เดินทางที่กรอกแล้ว
 • หลักฐานสถานะการฉีดวัคซีนของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่สบายก่อนขึ้นเครื่อง

หากท่านไม่สบายก่อนขึ้นเครื่อง หรือมีอาการคล้าย COVID-19 เช่น ภูมิแพ้ เจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบินอาจถามท่านว่าท่านมีอาการหรือไม่  หากท่านถูกถาม ท่านอาจต้องให้:

 • ใบรับรองแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อยืนยันว่าท่านไม่ได้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ COVID-19 (ต้องได้รับการตรวจสอบในช่วง 48 ก่อนเที่ยวบิน)
 • หรือ หลักฐานผลลบของการทดสอบ COVID-19 ภายใต้การดูแล การทดสอบก่อนออกเดินทางที่ได้รับอนุมัติคือ:
  • ได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP) ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะออกเดินด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกไปยังนิวซีแลนด์
  • ได้รับการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคแลมป์ (LAMP) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะออกเดินด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกไปยังนิวซีแลนด์

6. มาถึงนิวซีแลนด์

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบประวัติการเดินทางของท่าน ผลการตรวจที่เป็นลบก่อนการออกเดินทาง สถานะการฉีดวัคซีน ใบสำแดงของผู้เดินทาง และข้อกำหนดอื่น ๆ ของการเข้าประเทศ อาจจะเกิดความล่าช้าบ้างในขณะที่ท่านเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

ที่ด่านตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ ท่านจะได้รับกล่องชุดต้อนรับ กล่องชุดต้อนรับของท่านประกอบไปด้วย

 • ชุดอุปกรณ์ทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็ว (RAT)
 • คู่มือการตรวจและวิธีอัปโหลดผลตรวจของท่าน

ทำการตรวจให้เสร็จและอัปโหลดผลตามคำแนะนำ

ข้อกำหนดในการตรวจหลังจากมาถึงนิวซีแลนด์

Last updated: at