วิธีการใช้การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว | How to use a Rapid Antigen Test

การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือภายใต้การกำกับดูแล

คำแนะนำในการทดสอบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อของชุดทดสอบ ชุดทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วหลายชนิดมักทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ แต่ไม่ใช่ทุกชนิด และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ผลการทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็วมักใช้เวลา 20 นาที

การเก็บตัวอย่าง

  1. นำเอาไม้แหย่จมูกออกจากซองพลาสติก
  2. แยงไม้แหย่จมูกเข้าไปในรูจมูกด้านใดด้านหนึ่งลึก 2-3 ซม. จากขอบรูจมูก
  3. ค่อยๆ หมุนไม้แหย่จมูก 5 รอบตามพื้นผิวของรูจมูก ใช้ไม้แหย่จมูกอันเดียวกันนั้นซ้ำในรูจมูกอีกด้านหนึ่งด้วยขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเดียวกัน
  4. ตรวจสอบคำแนะนำที่อยู่บนกล่องชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบระยะเวลาเพื่อรออ่านผลลัพธ์ของท่าน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชุดทดสอบ

การทดสอบตัวอย่าง

  1. ดึงแผ่นฝาปิดที่เป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ออกจากปากหลอดสกัดซึ่งมีบัฟเฟอร์สกัดอยู่ข้างในนั้น
  2. ใส่ไม้แหย่จมูกลงไปในหลอดสกัด หมุนไม้แหย่จมูกอย่างน้อย 5 รอบ
  3. ดึงไม้แหย่จมูกออกโดยการหมุนไม้แหย่จมูกกับหลอดสกัดในขณะที่บีบด้านข้างหลอดสกัดเพื่อบีบคั้นของเหลวออกจากไม้แหย่จมูก
  4. ปิดหลอดด้วยฝาปิดที่ให้มา แล้วดันลงปากหลอดให้แน่น ใช้นิ้วดีดก้นหลอดสกัดให้ของเหลวคลุกเคล้ากันอย่างทั่วถึง
  5. พลิกหลอดให้คว่ำลงโดยให้ตัวอย่างอยู่เหนือหลุมวงกลมเล็กๆ สำหรับใส่ตัวอย่าง บีบหลอดเบาๆ ให้หยดตัวอย่างในปริมาณที่ระบุไว้ในคำแนะนำของชุดทดสอบ ไหลลงไปอยู่ในหลุม
  6. โปรดตรวจสอบคำแนะนำของชุดทดสอบ และปฏิบัติตามช่วงเวลาที่ระบุไว้เพื่อการรออ่านผลการทดสอบของท่าน

การอ่านผลการทดสอบของท่าน

ผลเป็นลบ

ขีดที่อยู่ข้างล่างตัว C แสดงว่าผลการทดสอบเป็นลบ

หากท่านได้รับ ผลการทดสอบเป็นลบ  และท่านไม่มีอาการ ท่านไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม  

ผลเป็นบวก

ขีดสองขีด ขีดหนึ่งอยู่ข้างล่างตัว C และอีกขัดหนึ่งอยู่ข้างล่างตัว T แสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวก

ผลที่ไม่สามารถอ่านค่าได้

หากไม่มีขีดปรากฎอยู่ข้างล่างตัว C แสดงว่าไม่สามารถอ่านค่าผลการทดสอบได้

ถ้าผลการทดสอบ ไม่สามารถอ่านค่าได้  ท่านจะต้องรับการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง

การรายงานผลลัพธ์ของท่าน

ท่านต้องรายงานผลการทดสอบของท่านด้วยตนเอง โดยสามารถทำได้ในบันทึกที่ My Covid Record.

เข้าสู่ระบบ mycovidrecord.health.nz (external link) หรือโทรที่หมายเลข 0800 222 478 และกดตัวเลือกที่ 3

หากท่านอยู่ในโครงการยกเว้นการสัมผัสใกล้ชิด (Close Contact Exemption Scheme) ท่านควรแจ้งให้นายจ้างทราบถึงผลการทดสอบของท่าน

วิดีโอ

Last updated: at