วิธีรายงานผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็วของท่าน | How to report your Rapid Antigen Test results

ท่านควรรายงานผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) ของท่านไม่ว่าผลการตรวจจะเป็นบวกหรือลบ ท่านสามารถรายงานเรื่องนี้ทางออนไลน์ผ่าน My Covid Record หรือการโทรไปที่สายด่วน

การรายงานผลใน My Covid Record

ทุกคนในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเพื่อบันทึก My Covid Record ได้

ก่อนอื่น ท่านจะต้องสร้างบัญชี My Health Account ซึ่งการสร้างบัญชีนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านทางออนไลน์ได้ ท่านจะต้องใช้ที่อยู่ email address ของท่านเองในการสร้างบัญชี

My Covid Record (บันทึกโควิดของฉัน)

เมื่อท่านมีบัญชีแล้ว ท่านสามารถอัปโหลดผลการตรวจหาเชื้อของท่านได้ ดังนี้

  1. ล๊อคอินเข้าสู่ระบบ  My Covid Record ที่ | mycovidrecord.health.nz (external link)
  2. ภายใต้หัวข้อรายงานผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็วด้วยตนเอง ‘Self-report a Rapid Antigen Test (RAT) result’ ให้ท่านเคาะหรือคลิกส่งรายงานผลการทดสอบ ‘Report a test result’
  3. อ่านข้อมูลที่ให้ไว้ เคาะหรือคลิกเพื่อดำเนินการต่อ ‘Continue’
  4. เคาะหรือคลิก ‘Myself’ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน และกาเครื่องหมายในช่องหากท่านให้ความยินยอมเพื่อการรับข้อมูล COVID-19 เคาะหรือคลิกเพื่อดำเนินการต่อ ‘Continue’ นอกจากนี้ท่านยังสามารถรายงานผลการตรวจแบบ RAT ให้กับคนอื่นได้ โดยที่ท่านจะต้องมีชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด และหมายเลข NHI ของบุคคลนั้นๆ
  5. ให้ระบุขีดใดที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากผลการตรวจหาเชื้อของท่านโดยเลือก ‘Yes’ หรือ ‘No’
  6. เคาะหรือคลิกเพื่อป้อนผลลัพธ์ ‘Enter result’
  7. ให้การยืนยันว่าท่านต้องการบันทึกผลการตรวจของท่านในบันทึกสุขภาพอย่างเป็นทางการโดยคลิก ‘Yes, enter result’
  8. คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำต่อไปจะปรากฏขึ้นมา

หากท่านป้อนผลการตรวจของท่านเองและได้ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตั้งใจ ท่านจะมีเวลา 20 นาทีเพื่อการลบออก

วิดีโอเกี่ยวกับวิธีการรายงานผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) (external link)

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานการบันทึก My Covid Record

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบันทึก My Covid Record โปรดติดต่อทีมกระทรวงสาธารณสุข เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. 7 วันตลอดสัปดาห์ หากท่านเตรียมหมายเลข NHI ของท่านไว้พร้อมก็จะช่วยได้ดีขึ้น

อีเมล : help@mycovidrecord.min.health.nz

โทรไปที่ : 0800 222 478

การรายงานผลการตรวจทางโทรศัพท์

ท่านสามารถรายงานผลการตรวจแบบ RAT ของท่านทางโทรศัพท์หรือต้องการรายงานผลการตรวจแบบ RAT ของคนอื่นโดยที่ไม่มีหมายเลข NHI ของคนเหล่านั้น โดยการโทรไปที่ 0800 222 478 แล้วเลือกตัวเลือก 3

Last updated: at