หากท่านมีผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก ท่านจะต้องทำอย่างไร?| What happens if you test positive for COVID-19?

หากท่านมีผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก ท่านต้องทำอะไรบ้าง? ซึ่งรวมถึงการได้รับผลการตรวจหาเชื้อ การติดตามผู้สัมผัส สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ และการสนับสนุนที่ท่านจะได้รับ

การรับผลการตรวจหาเชื้อของท่าน

ผลการตรวจเป็นบวกไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย เพราะเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน COVID-19
ไม่สนใจว่าจะนำเชื้อไปติดผู้ใด

หากผลการตรวจของท่านเป็นบวก
ท่านต้องแยกกักตัวเองอยู่กับบ้านหรือในที่พักทางเลือกเว้นแต่ผู้ประสานงานการดูแลจะแจ้งให้ท่านทราบเป็
นอย่างอื่น ท่านต้องมีโทรศัพท์ของท่านติดตัวท่านไว้และคอยรับสาย

หากท่านได้รับผลการตรวจหาเชื้อแบบ PCR เป็นบวก

หากท่านได้รับผลการตรวจหาเชื้อแบบ PCR เป็นบวก
ท่านจะได้รับแจ้งผลการตรวจของท่านผ่านทางข้อความจากหมายเลข 2328 ที่เป็นทางการ
ซึ่งจะรวมถึงลิงก์สำหรับตามไปถึงแบบฟอร์มออนไลน์ที่ท่านจะต้องกรอก แบบฟอร์มนี้ใช้เวลา 10-20
นาทีในการตอบจนเสร็จสมบูรณ์ และสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ ผู้สัมผัสในครัวเรือนของท่าน
และสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ท่านอาจเคยไป

หากท่านได้รับผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen Test หรือ RAT)เป็นบวก

หากท่านได้รับผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็วเป็นบวก
ให้ท่านบันทึกผลการตรวจของท่านไว้ใน My Covid Record หากท่านต้องการความช่วยเหลือ ให้โทรไปที่ 0800
222 478 หากท่านได้รับตรวจแบบ RAT ที่ศูนย์ตรวจหาเชื้อในชุมชนหรือจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น
เจ้าหน้าที่จะป้อนผลการตรวจลงในฐานข้อมูลลับของกระทรวงสาธารณสุข และบันทึกไว้ใน My Covid Record

ท่านจะได้รับข้อความจากหมายเลข 2328 ที่เป็นทางการ
ซึ่งจะรวมลิงก์ไปยังแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับข้อมูลสุขภาพและการติดตามผู้สัมผัส

ผลการตรวจแบบ RAT ที่เป็นบวกไม่จำเป็นต้องได้รับการยืนยันด้วยการทดสอบ PCR อีก
เว้นแต่จะได้รับการแนะนำให้ทำ

คำแนะนำในการตรวจหาเชื้อแตกต่างกันตามแต่ละยี่่ห้อ
และเป็นความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ RAT มีอยู่ในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

วิธีการใช้การตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว

การตรวจสอบหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว | กระทรวงสาธารณสุข (external link)

ล็อกอินเข้าสู่ระบบและรายงานผลการตรวจหาเชื้อของท่านได้ที่| mycovidrecord.health.nz (external link)

การแยกกักตัวเอง

ทุกคนที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก จำเป็นต้องแยกกักตัวเอง
เวลาในการแยกกักตัวของท่านเริ่มต้นจากวันที่ท่านเริ่มมีอาการ
หรือวันที่ท่านได้รับผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกในกรณีที่ท่านไม่มีอาการใดๆ

ที่พักทางเลือกอื่นอาจมีสำรองไว้ให้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถอยู่ในที่พักต่อไปได้อย่างปลอดภัย 
ท่านสามารถแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ท่านจะต้องกรอก

หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแยกกักตัว ท่านสามารถออกจากการแยกกักตัวหากท่านไม่มีอาการของ
COVID-19 ท่านไม่จำเป็นต้องรับการตรวจหาเชื้อ

การแยกกักตัวเอง

การให้ความดูแลในขณะที่ท่านกำลังแยกกักตัวเอง

หากท่านต้องกาคำแนะนําด้านสุขภาพ ให้ท่านดูได้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ก่อน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ (external link)

หากอาการของท่านเริ่มแย่ลง หรือท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างรีบด่วน
ให้ท่านโทรไปที่สถานดูแลสุขภาพใกล้บ้าน หรือให้โทรไปที่สายด่วน Healthline ที่หมายเลข 0800 358 5453.

หากท่านหรือบุคคลที่ท่านให้การดูแลเริ่มมีอาการหายใจลำบาก เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง หมดสติ
หรือเริ่มจะหมดสติ ให้โทรไปที่หมายเลข 111 ทันที

การติดต่อขอรับการสนับสนุนด้านสุขภาพอาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ของประเทศ
จุดติดต่อของท่านอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลจากศูนย์การแพทย์ของท่าน ผู้ให้บริการดูแลเบื้องต้น
หรือผู้ให้บริการดูแลชุมชนในท้องถิ่น ก็ได้

การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคของท่าน – COVID-19 Health Hub (external link)

หากท่านต้องการยา
โปรดติดต่อกับแพทย์ของท่านหรือร้านขายยาชุมชนในท้องถิ่นของท่านที่สามารถนำส่งถึงที่บ้านของท่านได้
อย่างปลอดภัย

สิ่งที่ครัวเรือนของท่านจำเป็นต้องปฏิบัติ

ผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวของท่านไม่จำเป็นต้องกักตัว เราแนะนำให้ตรวจทุกวันเป็นเวลา 5 วัน
หากผลตรวจเป็นบวก พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎการกักตัวทั้งหมด

หากผลตรวจเป็นลบ พวกเขาสามารถออกจากบ้านได้
เราแนะนำให้พวกเขาสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่นอกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ไปเยี่ยมผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
(เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง) หากใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
หรือหากพวกเขาอยู่ในพื้นที่ในร่มที่มีผู้คนพลุกพล่าน

การติดตามผู้สัมผัส

หากท่านมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก
ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อการติดตามการสัมผัสและเพื่อเป็นข้อมูลสุขภาพ

หากท่านมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
ท่านจะได้รับข้อความพร้อมลิงก์และรหัสการเข้าถึงเพื่อกรอกแบบฟอร์มนี้

หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือหากต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์ม
ท่านสามารถโทรไปที่หมายเลข 0800 555 728

แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสเชื้อ COVID-19 ทำให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลต่อไปนี้ได้อย่างปลอดภัย

  • อาการใดๆ ที่ท่านอาจมี
  • รายละเอียดของผู้ติดต่อในครัวเรือนของท่าน
  • รายละเอียดของสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ท่านอาจเคยไป
  • ข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆ ที่จะช่วยให้ท่านได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพเพิ่มเติมหากท่านต้องการ

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปยังคำขอความช่วยเหลือด้านสวัสดิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และไปยังที่พักทางเลือกหากการพักอาศัยที่ท่านอยู่ในปัจจุบันไม่ปลอดภัย

ท่านสามารถแบ่งปันไดอารี่ NZ Covid Tracer และข้อมูลบลูทูธ ผ่านแบบฟอร์มนี้

การกรอกแบบฟอร์มเร็วกว่าการกรอกทางโทรศัพท์ โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เมื่อท่านได้รับข้อความที่ส่งมาให้แล้ว ท่านสามารถเริ่มกรอกแบบฟอร์มได้ทุกเมื่อภายใน 72 ชั่วโมง
หากท่านไม่ส่งแบบฟอร์มภายใน 72 ชั่วโมง อาจมีผู้โทรและขอร้องให้ท่านตอบการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

แบบฟอร์มติดตามผู้สัมผัสเชื้อ COVID-19 (external link)

Last updated: at