การตรวจหาเชื้อ และ การติดตามผู้สัมผัส | Testing and tracing

ไปรับการตรวจหาเชื้อและติดตามว่าท่านเคยไปที่ไหนมาบ้าง เป็นวิธีที่สำคัย 2 วิธีในการช่วยจัดการ COVID-19 ในนิวซีแลนด์

posterstriovax

มีโปสเตอร์และทรัพยากรข้อมูลในภาษาของท่าน

เรามีแหล่งทรัพยากรหลากหลายเพื่อให้การสนับสนุนแก่ ธุรกิจ สถานที่ทํางาน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการกำหนดกรอบการป้องกัน COVID-19 (Protection Framework)

ท่านสามารถดาวน์โหลด โลโก้ เทมเพลต โปสเตอร์ วิดีโอ และสื่อโซเชียลมีเดีย ของเราเพื่อนำไปจัดพิมพ์ ได้จากชุดเครื่องมือทรัพยากร (Resource Toolkit) ของเรา