ความช่วยเหลือสำหรับบุคคลและครอบครัว | Support for individuals and families

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีในระหว่างการระบาดของ COVID-19

ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ

หากท่านรู้สึกว่าท่านรับไม่ได้ ท่านควรพูดคุยเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ

วิธีดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจของตนเอง

เราสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจของเรา และของคนที่เรารัก ได้แก่

  • ให้ติดต่อกันกับเพื่อนและครอบครัว — เป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราและช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เครียดน้อยลง และวิตกกังวลน้อยลง
  • รับรู้ความรู้สึกของตนเอง — เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่จะรู้สึกแย่ เครียด กังวล  กระวนกระวาย หรือกลัว ให้เวลาแก่ตนเองเพื่อตั้งข้อสังเกตและแสดงออกถึงสิ่งที่ท่านรู้สึก .
  • ดำเนินชีวิตกับกิจวัตรประจำวันเท่าที่ทำได้ — พยายามทำให้ชีวิตของท่านมีความสม่ำเสมอ และพยายามไม่เพิ่มนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การมีความสุขกับการกิน การดื่ม สูบบุหรี่ หรือสูดดมไอระเหย
  • ตรวจสอบว่ามีผู้ใดที่อาจต้องการความช่วยเหลือ — การติดต่อกับผู้ที่อาจจะมีความรู้สึกเครียดหรือกังวลใจอาจได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งตัวท่านเองและผู้ที่กำลังได้รับความช่วยเหลือ
  • จำกัดเวลาการใช้ออนไลน์ของท่านลง — โดยการกำหนดเวลาเพื่ออ่านสื่อและโซเชียลมีเดียครั้งหรือสองครั้งต่อวัน

คุยกับใครได้บ้าง

มีสายด่วนที่ให้การสนับสนุน ให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือสำหรับทุกคนที่กำลังมีปัญหาความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ การบริการทั้งหมดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ค้นหาสายด่วนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ

การบริการและการสนับสนุน

ไม่ต้องเกรงใจที่จะขอความช่วยเหลือ ในขณะที่เราทำงานเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน ก็มีผู้คนและหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนท่านมากมาย ต่อไปนี้เป็น คำแนะนำ ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนเผื่อท่านต้องการ หากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ท่านสามารถขอล่ามแปลภาษาเมื่อท่านโทรไปที่หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่

Last updated: