การเข้าถึงอาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น | Access to food or essential items

เราทุกคนต้องการอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในระหว่างการล็อกดาวน์ของสถานการณ์ COVID-19 เช่น ยารักษาโรค ดังนั้นโปรดอย่าพยายามดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่มีสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ เอกสารข้อเท็จจริงนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการมอบอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นให้แก่ท่าน

การเดลิเวอรีอาหาร

หากท่านป่วยหรือไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อออกไปซื้ออาหารหรือสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ท่านสามารถขอให้ครอบครัว ญาติ มิตรสหาย หรือเพื่อนบ้านนำเอาสิ่งของที่จำเป็นและของกินของใช้ที่ซื้อมาไปส่งให้ท่าน พูดคุยกับเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนของท่าน เช่น ครอบครัว ญาติ เพื่อน และเพื่อนบ้าน ว่าพวกเขาสามารถนำส่งสิ่งของที่จำเป็นให้ท่านได้หรือไม่

ลองใช้บริการเดลิเวอรีอาหาร เช่น บริการจัดส่งถึงบ้านของซูเปอร์มาร์เก็ต อาหารกล่อง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง กล่องอาหารส่งให้สมาชิกบอกรับ หรือบริการเดลิเวอรีอาหารประเภทอื่น ได้แก่

ท่านยังสามารถใช้ บริการคลิกแอนด์คอลเลค ของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของท่าน และขอให้เพื่อนที่อยู่ใกล้เคียง สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน นำส่งของกินของใช้ให้แก่ท่าน 

ติดต่อสอบถามกับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน ว่าร้านเหล่านี้มีบริการเดลิเวอรีของกินของใช้หรือไม่ และมีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของท่านอาจสำรองช่องทางด้วยลำดับความสำคัญบางอย่างไว้สำหรับผู้คนที่จำเป็นต้องใช้การสั่งซื้อแบบออนไลน์ช้อปปิ้ง 

การอยู่อย่างปลอดภัยระหว่างการได้รับอาหารด้วยการเดลิเวอรี

  • ไม่ควรมีการสัมผัสระหว่างผู้ส่งและผู้รับเดลิเวอรี และแหล่งที่มาควรอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านของท่าน
  • หากท่านเป็นผู้ส่งเดลิเวอรีของกินของใช้ โปรดอย่าลืมการอยู่ห่างกัน 2 เมตร และสวมใส่สิ่งปกปิดใบหน้า
  • หากท่านได้รับของกินของใช้ด้วยการจัดส่งเดลิเวอรี ท่านอย่าลืมอยู่ห่างจากผู้ที่ส่งมอบ 2 เมตร สวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า และล้างมือพร้อมการฆ่าเชื้อมือ หลังจากที่ท่านนำของกินของใช้นั้นไปเก็บไว้แล้ว 

เข้าไปอ่านได้ที่ www.Covid19.govt.nz/about-this-site/contact-and-support

ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ซื้ออาหาร

หากท่านต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ซื้ออาหาร หน่วยงาน Work and Income อาจช่วยท่านได้

เข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ของ Work and Income เพื่อขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินและความจำเป็นต่อเนื่อง

ท่านสามารถสมัครรับสิทธิประโยชน์หลักทางออนไลน์และตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านอาหาร

ท่านยังสามารถใช้เครื่องมือสนับสนุนทางการเงินในสถานการณ์ COVID-19 บนเว็บไซต์ Unite Against COVID-19 เพื่อดูว่ามีการสนับสนุนใดบ้างสำหรับท่าน

ไปดูได้ที่

  • www.workandincome.govt.nz (external link) (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
  • my.msd.govt.nz (external link) (เพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก Work and Income แบบออนไลน์)
  • 0800 559 009 (สายสำหรับ MSD สำหรับทั่วไป)
  • 0800 552 002 (สายสำหรับ MSD ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป)
  • 0800 88 99 00 (สำหรับนักเรียนนักศึกษา Study Link)
  • COVID-19 Financial Support Tool (เครื่องมือสนับสนุนทางการเงินในสถานการณ์ COVID-19)

ธนาคารอาหาร

ท่านสามารถค้นหาธนาคารอาหารที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน โดยค้นหาในเว็บไซต์ Family Services Directory ได้ที่

Family Services Directory (external link)

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับอาหารด้วยการเดลิเวอรี

หากท่านได้พยายามแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนผ่านตัวเลือกใดๆ ข้างต้น โปรดติดต่อกลุ่ม Civil Defence and Emergency Management (CDEM) Group ที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน

ไปที่เว็บไซต์ที่: https://www.civildefence.govt.nz/find-your-civil-defence-group/ (external link)