โปสเตอร์และทรัพยากร | Posters and resources

มีโปสเตอร์และทรัพยากรข้อมูลในภาษาของท่าน

เรามีแหล่งทรัพยากรหลากหลายเพื่อให้การสนับสนุนแก่ ธุรกิจ สถานที่ทํางาน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในการกำหนดกรอบการป้องกัน COVID-19 (Protection Framework)

ท่านสามารถดาวน์โหลด โลโก้ เทมเพลต โปสเตอร์ วิดีโอ และสื่อโซเชียลมีเดีย ของเราเพื่อนำไปจัดพิมพ์ ได้จากชุดเครื่องมือทรัพยากร (Resource Toolkit) ของเรา

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสั่งสิ่งตีพิมพ์ของทรัพยากรและป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเราด้ฟรี จากพอร์ทัล Bluestar Portal (external link) ของเรา

การดาวน์โหลดโปสเตอร์และทรัพยากร – ชุดเครื่องมือทรัพยากร

  1. ไปที่toolkit.covid19.govt.nz (external link) และใช้ปุ่ม เข้าสู่ระบบ Login/Register เพื่อสร้างบัญชี
  2. ใช้ฟิลด์ค้นหาเพื่อป้อนคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ท่านต้องการค้นหา แพลตฟอร์มนี้เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น หากท่านต้องการค้นหาทรัพยากรที่แปลแล้ว ให้ค้นหาโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (เช่น face coverings, contact tracing, testing เป็นต้น) ท่านยังสามารถค้นหาโดยใช้ภาษาของท่านเพื่อค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด
  3. หลังจากที่ท่านกด Search ท่านสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่ท่านได้รับโดยใช้ตัวกรองรายการเลือกแบบดึงลงมา
  4. เมื่อท่านพบสิ่งที่ท่านต้องการแล้ว ให้ดาวน์โหลด แชร์ หรือเพิ่มลงในตะกร้า หากท่านต้องการดาวน์โหลดหลายรายการ  

สั่งสื่อสิ่งพิมพ์ฟรี – พอร์ทัล Bluestar

สั่งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฟรีสำหรับธุรกิจ องค์กรชุมชน หรือการจัดงาน ของท่านผ่านแคตตาล็อกออนไลน์ของเรา และให้นำส่งทรัพยากรเหล่านั้นตรงถึงท่าน ธุรกิจ หรือกลุ่มชุมชนของท่าน

ไปที่ Bluestar Portal (external link)

Go well this winter [PDF, 1018 KB]

Last updated: