ยารักษาโควิด-19 | Medicines to treat COVID-19

ยาต้านไวรัสโควิด-19 สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักจาก โควิด-19

การใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโควิด-19

ยาต้านไวรัสโควิด-19 มีไว้สำหรับรักษาผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกหรือเป็นผู้สัมผัสในครัวเรือนกับผู้ที่มีผลตรวจโควิด-19 ที่บ้านว่าเป็นบวก

คุณต้องเริ่มรับยารักษาโควิด-19 ภายในห้าวันแรก หลังจากที่เริ่มแสดงอาการ

หากรับยาในช่วงแรกๆ ที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ยาเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยลดอัตราการต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิต

ยาดังกล่าวจะออกให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และได้รับสิทธิรักษา หากมีสิทธิรักษา คุณสามารถขอใบสั่งยาจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพประจำตัวของคุณ หรืออาจมีการจัดหายาให้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากร้านขายยาบางแห่ง

หากคุณติดเชื้อโควิด-19 คุณต้องกักตัวเอง ดังนั้นคุณจะต้องจัดเตรียมล่วงหน้าให้เพื่อนหรือญาติพี่น้องรับยาให้ หรือด้วยวิธีอื่น ร้านขายยาบางแห่งสามารถจัดส่งยาได้

วิธีการกักตัวเอง

สิทธิในการรับยารักษาโควิด-19

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักจากโควิด-19 มีสิทธิรับยารักษาโรคโควิด-19

โปรดทราบ: ยาเหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะอยู่ในเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติรับสิทธิก็ตาม โปรดปรึกษากับแพทย์ทั่วไปหรือร้านขายยาของคุณ เพื่อดูว่าคุณได้รับสิทธิหรือตัวยานี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่

เพื่อให้มีสิทธิรับยาต้านไวรัสโควิด-19 คุณต้อง:

 • มีอาการป่วยและมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก หรือ
 • มีอาการป่วยและเป็นผู้สัมผัสในครัวเรือนกับผู้ที่มีเชื้อโควิด-19

และยังต้องมีประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้ด้วย:

 • คุณมีระบบภูมิคุ้มกันต่ำอย่างรุนแรง
 • คุณมีภาวะดาวน์ซินโดรม
 • คุณเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว
 • คุณมีอายุ 75 ปีขึ้นไป
 • คุณได้เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยหนักเนื่องจากโควิด-19 มาก่อน และมีผลตรวจเป็นบวกอีก

คุณอาจมีสิทธิได้รับยารักษา หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านล่างสองข้อขึ้นไป:

 • คุณมี ภาวะทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง (external link)
 • คุณอายุมากกว่า 50 ปี
 • คุณมีเชื้อสายเมารีหรือหมู่เกาะแปซิฟิก
 • คุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 หรือวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่คุณรับไปแล้วนั้นไม่ครบตามมาตรฐาน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับสิทธิจากเว็บไซต์Pharmac (external link) รวมทั้งเครื่องมือประเมินเกณฑ์การเข้ารับ (external link)

ประเภทของยารักษาโควิด-19 ที่มีเสนอ

มียาต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยจากโควิด-19 ที่ได้รับสิทธิภายในชุมชนอยู่สามตัว คือ

 • เนียร์มาเทรลเวียร์ (nirmatrelvir) กับริโทนาเวียร์ (ritonavir) (ชื่อทางการค้าคือแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid))
 • โมลนูพิราเวียร์ (molnupiravir) (ชื่อทางการค้าคือลาเกวริโอ (Lagevrio))
 • เรมเดซิเวียร์ (remdesivir) การรักษาด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือด (ชื่อทางการค้าคือเวคลูรี (Veklury))

แพ็กซ์โลวิด

แพ็กซ์โลวิดประกอบด้วยยา 2 ชนิด (เนียร์มาเทรลเวียร์และริโทนาเวียร์) ที่คุณรับประทานร่วมกัน ยานี้จะลดปริมาณของไวรัสในร่างกายของคุณ คุณต้องรับประทานยาเม็ดแพ็กซ์โลวิดเป็นเวลา 5 วัน

คุณต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพประจำตัวของคุณหรือเภสัชกรทราบถึงความเจ็บป่วย รวมทั้งยา สมุนไพรรักษาโรค หรืออาหารเสริมที่คุณรับประทานอยู่ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแพ็กซ์โลวิดได้

หากคุณได้รับใบสั่งยาล่วงหน้าว่าให้รับแพ็กซ์โลวิด คุณอาจยังต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์ก่อนรับยาเหล่านี้ ไปที่ Health Navigator เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กซ์โลวิด รวมถึงวิธีการรับประทานยา ประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนรับประทานยา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

มีข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 ที่อาจกลับมาอีกรอบหลังจากที่เสร็จสิ้นการรักษาด้วยแพ็กซ์โลวิดได้ไม่นาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กซ์โลวิด – Health Navigator (external link)

โมลนูพิราเวียร์

โมลนูพิราเวียร์ (ลาเกวริโอ) เป็นยาที่ช่วยลดปริมาณไวรัสในร่างกายของคุณ คุณต้องรับประทานแคปซูลโมลนูพิราเวียร์เป็นเวลา 5 วัน

ไปที่ Health Navigator เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโมลนูพิราเวียร์ รวมถึงวิธีการรับประทานยา ประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนรับประทานยา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมลนูพิราเวียร์ – Health Navigator (external link)

เรมเดซิเวียร์

เรมเดซิเวียร์ (เวคลูรี) เป็นยาที่ช่วยลดปริมาณไวรัสในร่างกายของคุณ โดยปกติแล้วจะได้รับวันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้า ๆ (เรียกว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ) เป็นเวลา 30 ถึง 120 นาที ตัวเลือกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ได้เฉพาะในโรงพยาบาล แต่อาจมีให้บริการผ่านผู้ให้บริการประจำชุมชนบางแห่ง เช่น ในแถบชนบท

ไปที่ Health Navigator เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเรมเดซิเวียร์ รวมถึงเวลาที่ได้รับและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรมเดซิเวียร์ – Health Navigator (external link)

หากคุณได้รับผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นบวก

การรับใบสั่งยาจากแพทย์ทั่วไปของคุณ (GP)

หากคุณคิดว่าคุณมีสิทธิรับยา ให้พูดคุยกับแพทย์ทั่วไป (GP) ของคุณทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับการขอใบสั่งยาสำหรับยารักษาโรคโควิด-19 ที่เหมาะสมกับคุณ แพทย์จะบอกคุณได้ว่าคุณมีสิทธิรับยาต้านไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อายุ เชื้อชาติ ภาวะทางสุขภาพอื่น ๆ และสถานะการฉีดวัคซีน

การรับยาจากเภสัชกร

หากคุณคิดว่ามีสิทธิ คุณอาจได้รับยารักษาโรคโควิด-19 จากร้านขายยาในพื้นที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา โปรดพูดคุยกับร้านขายยาในพื้นที่ของคุณทางโทรศัพท์เพื่อดูว่ายานั้น ๆ เหมาะสมกับคุณหรือไม่ เภสัชกรจะทำการประเมินทางการแพทย์และตรวจสอบคุณสมบัติของคุณก่อนให้ยา

หาข้อมูลร้านขายยาที่จำหน่ายยาต้านไวรัสใน Healthpoint (external link)

คุณต้องมีใบสั่งยาสำหรับ ร้านขายยาเหล่านี้ (external link) 

คุณไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยาสำหรับ ร้านขายยาเหล่านี้ (external link)

ใบสั่งยาล่วงหน้าสำหรับยารักษาโควิด-19

หากคุณมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจากโรคโควิด-19 คุณอาจได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ทั่วไปของคุณก่อนที่คุณจะป่วย ซึ่งหมายความว่าเภสัชกรจะสามารถสั่งยาให้คุณได้ทันทีหากคุณไม่สบาย หากผลตรวจของคุณเป็นบวกและคุณมีอาการป่วย คุณสามารถนัดให้เพื่อนหรือครอบครัวรับยาให้ หรือด้วยวิธีอื่น เช่น จากร้านขายยาในบางกรณี

พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของคุณเพื่อดูว่าการได้รับใบสั่งยาก่อนที่คุณจะไม่สบายเหมาะสมกับคุณหรือไม่ คุณไม่สามารถรับใบสั่งยาล่วงหน้าเพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่คุณติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดินทาง

การมีอาการอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการรักษา

สำหรับบางคนแล้ว อาการโรคโควิด-19 อาจกลับมาอีกรอบหลังจากที่เสร็จสิ้นการรับยาแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ อาการป่วยอีกรอบจากแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid rebound)

ผู้ที่มีอาการป่วยอีกรอบจากแพ็กซ์โลวิดจะไม่ป่วยหนัก อาการมักจะไม่รุนแรงและมักจะหายเองภายในสามวัน

เป็นเรื่องปกติที่บางคนที่หายจากโรคโควิด-19 แล้วจะมีอาการเป็นๆ หายๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าตนจะได้รับยาต้านไวรัสหรือไม่ก็ตาม

คุณควรอยู่บ้านและพักฟื้นต่อไปถึง 24 ชั่วโมง หลังจากที่คุณไม่มีอาการใดอีกต่อไปแล้ว  หาก:

 • คุณมีอาการป่วยอีกรอบหลังจากที่ได้รับการรักษา 5 วันด้วยแพ็กซ์โลวิด
 • และนับเป็นเวลา 28 วันหรือน้อยกว่านั้น ตั้งแต่ที่คุณมีอาการเป็นครั้งแรกหรือมีผลตรวจเป็นบวก

คุณไม่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยแพ็กซ์โลวิดอีกรอบ หากอาการของคุณกลับมาในช่วงเวลานี้

อ่านเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง (external link)

หากคุณมีภาวะสุขภาพซ่อนเร้นหรืออาการของคุณแย่ลง โปรดติดต่อ Healthline ที่หมายเลข 0800 358 5453 หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพประจำตัวของคุณ

Last updated: at