การแยกกักตัวอยู่กับบ้าน | Isolating at home

หากผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก ท่านจำเป็นต้องแยกกักตัวเอง หากท่านพักอาศัยอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ถือว่าท่านเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและจำเป็นต้องแยกกักตัวอยู่กับบ้าน

ท่านต้องแยกกักตัวเมื่อไร

ท่านต้องแยกกักตัวในกรณีต่อไปนี้

 • ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของท่านเป็นบวก
 • ท่านพักอาศัยอยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อ COVID-19 (ผู้สัมผัสในครัวเรือน)

การแยกกักตัวสามารถทำได้ที่บ้านหรือในที่พักอื่นที่เหมาะสม

ท่านต้องแยกกักตัวนานเท่าไร

ท่านจะต้องแยกกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ในระหว่างที่ท่านฟื้นตัวจาก COVID-19 ถ้าท่านยังมีอาการป่วย ให้ท่านอยู่กับบ้าน ให้เริ่มนับเวลา 7 วันจากวันที่ศูนย์ (0) วันที่ 0 คือวันที่ท่านเริ่มมีอาการหรือได้รับผลการตรวจเป็นบวก (ถ้าท่านไม่มีอาการใดๆ)

การแยกกักตัวเองเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

การแยกกักตัวเอง หมายถึง การอยู่กับบ้านตลอดเวลาที่กำหนดให้ท่านอยู่ที่นั่น ยกเว้นด้วยเหตุผลที่จำกัดมากบางประการในการที่จะต้องออกจากบ้าน นอกจากนี้ยังหมายถึงการใช้มาตรการป้องกันด้วยสามัญสำนึกเพื่อเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ท่านพักอาศัยอยู่ด้วย

คำแนะนำในการแยกกักตัวเอง

 • อยู่กับบ้านหรือที่พักของท่านเอง อย่าอยู่ร่วมห้องกับคนอื่น และอย่าให้ผู้อื่นเข้าใช้ห้องน้ำของท่านหากเป็นไปได้
 • ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านหรือในบริเวณบ้านของท่านหากสามารถทำได้ หรือบริเวณกลางแจ้งในละแวกบ้านของท่านที่อยู่ห่างจากผู้อื่น ท่านไม่สามารถออกกำลังกายในอาคารสถานที่ที่ใช้ร่วมกันได้ เช่น สระว่ายน้ำสาธารณะ
 • สัมผัสอย่างจำกัดกับผู้อื่นที่ท่านพักอาศัยอยู่ด้วย หากท่านไม่สามารถทำได้ ท่านควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยที่ปิดจมูกและปากของท่านในเวลาที่อยู่ใกล้กับผู้อื่น
 • อย่าใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นในครัวเรือนของท่าน
 • ซักผ้าเอง
 • ไม่ให้ผู้อื่นมาเยี่ยมบ้านของท่าน
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวอยู่เป็นประจำ
 • เปิดหน้าต่างเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ภายใน
 • ให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวนำอาหาร ใบสั่งยา หรือสิ่งของจำเป็น ไปส่งไว้ให้ที่หน้าประตูบ้านท่าน หรือรับเสบียงแบบนำส่งถึงที่

หากท่านไม่สามารถแยกกักตัวเองที่บ้านได้

หากการแยกกักตัวเองที่บ้านของท่านไม่มีความปลอดภัย อาจมีที่พักอื่นให้ท่านเข้าพักได้ ท่านสามารถขอเข้าพักที่อื่นได้โดยผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

หากท่านอาศัยอยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อ COVID-19

หากท่านพักอาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ท่านต้องกักตัวเองอยู่กับบ้านทันทีนาน 7 วัน  นับจากวันที่ผู้ป่วยติดเชื้อเหล่านั้นทราบผลการตรวจของตนเอง (หรือเริ่มมีอาการ แล้วแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อน)

ท่านต้องอยู่บ้านระหว่างที่กักตัวเอง แต่ท่านไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้สัมผัสในครัวเรือนคนอื่น เว้นแต่ว่าผลการตรวจ COVID-19 ของท่านเป็นบวก

ท่านต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อบุคคลที่ท่านพักอาศัยอยู่ด้วยติดเชื้อ COVID-19 เป็นวันที่ 3 และวันที่ 7

ท่านสามารถยุติการกักตัวเองได้ในวันเดียวกันกับคนแรกในครัวเรือนที่ติด COVID-19 ยุติการกักตัว หากท่านมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบในวันที่ 7 และไม่มีอาการใหม่หรืออาการที่แย่ลงกว่าเดิม 

หากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของท่านมีผลตรวจเป็นบวก สมาชิกคนอื่นในครัวเรือนของท่านยังคงสามารถยุติการกักตัวของพวกเขาได้เมื่อสมาชิกในครัวเรือนรายแรกสิ้นสุดการกักตัว โดยมีเงื่อนไขว่าพวกเขาไม่มีอาการใดๆ หรือมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก อย่างไรก็ตาม หากผู้สัมผัสในครัวเรือนมีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก คนเหล่านั้นจะต้องเริ่มแยกกักตัวเองใหม่นาน 7 วัน

หากท่านเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด แต่ท่านไม่ได้พักอาศัยอยู่กับผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก ท่านไม่จำเป็นต้องแยกกักตัวเว้นแต่ท่านเริ่มมีอาการ COVID-19 หากเริ่มมีอาการ ท่านควรรับการตรวจหาเชื้อ

โครงการยกเว้นการสัมผัสใกล้ชิด

เนื่องจากบริการที่สำคัญมีความหมายต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้คน ทั้งยังเสนอโครงสร้างพื้นฐานหลัก และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานสำคัญ พนักงานของบริการที่สำคัญเหล่านี้จึงสามารถเข้าโครงการยกเว้นการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่สำคัญยังคงดำเนินต่อไปได้

พนักงานที่ได้รับการวัคซีนแล้วและไม่มีอาการแต่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดในครัวเรือนของผู้ป่วย COVID-19 จะยังสามารถทำงานต่อไปได้ ตราบที่พวกเขามีผลการตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็วเป็นลบก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันในระหว่างที่มีการแยกกักตัว และปฏิบัติตามระเบียบการด้านสุขภาพเฉพาะข้อ พนักงานเหล่านี้สามารถไปที่สถานที่ทำงานนั้นๆ ได้เท่านั้น ห้ามไปที่อื่นอีก

พนักงานเหล่านี้จะสามารถขอชุดตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (Rapid Antigen test kits) ได้ฟรีจากศูนย์จัดเก็บ

การตรวจหาเชื้อและกลับเข้าทำงานในช่วง Omicron | business.govt.nz (external link)

บับเบิลของคนคนเดียว (Bubble of One)

ธุรกิจหรือกิจการส่วนตัวใดๆ อาจมีพนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดอยู่ในสถานที่ได้ หากพนักงานรายนี้ไม่ได้พบปะกับลูกค้าและสามารถอยู่ใน 'บับเบิลของคนคนเดียว' ต่อไปได้ในขณะทำงาน (รวมถึงการเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน) พนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีน ไม่มีอาการ และสามารถอยู่ใน 'บับเบิลของคนคนเดียว' ในขณะทำงาน (ไม่ว่าจะในที่ร่มหรือกลางแจ้ง) พนักงานเหล่านี้สามารถไปสถานที่ทำงานนั้นๆ ได้เท่านั้น ห้ามไปที่อื่น

บับเบิลของคนคนเดียว | business.govt.nz (external link)

หากท่านต้องการบริการสนับสนุนที่บ้าน

การบริการดูแลที่จำเป็น เช่น การพาเข้าห้องน้ำ การอาบน้ำ และการป้อนอาหาร ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้

ในกรณีที่ท่านถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ผู้ให้การดูแลท่านต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยมือที่ดี รวมถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพหากสามารถทำได้ หากไม่สามารถทำได้ พวกเขาต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือและหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง

ข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน (external link)

หากท่านจำเป็นต้องเข้าไปในโรงพยาบาล

หากท่านหรือบุคคลที่ท่านดูแลมีอาการรุนแรง โทร 111 ทันที อาการรุนแรงต่างๆ ประกอบไปด้วย

 • หายใจลำบาก
 • รู้สึกหน้ามืด หมดสติ หรือตื่นยากมาก
 • รอบปากเขียวคล้ำ หรือซีดและเย็น
 • มีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง

หากท่านมีอาการป่วยรุนแรงมากขึ้นและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ท่านจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานมากขึ้นก่อนที่จะสามารถกลับบ้านและทำกิจกรรมตามปกติได้ โดยจะขึ้นกับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นรายๆ ไป

ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เป็นบริการฟรี

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

คนหลายคนจะสามารถแยกกักตัวเองได้โดยมีเพื่อนและครอบครัวให้ความช่วยเหลือ แต่ทางเราก็มีความช่วยเหลือเสนอไว้ให้หากท่านต้องการ

ความช่วยเหลือสำหรับบุคคลและครอบครัว

ความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจ | business.govt.nz (external link)

การสนับสนุนเพิ่มเติมหากท่านติดเชื้อ COVID-19 หรือกำลังแยกกักตัวเอง

Last updated: at