วิธีการใช้แบบฟอร์มติดตามผู้สัมผัสเชื้อ COVID-19 | How to use the COVID-19 contact tracing form

หากท่่านตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 แชร์ข้อมูลของท่านกับกระทรวงสาธารณสุขทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าท่านอาจต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมในขณะที่ท่านกักตัว

เกี่ยวกับแบบฟอร์มติดตามผู้สัมผัสเชื้อ COVID-19

การแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านเคยไปจะช่วยให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจต้องการการสนับสนุนเพื่อปกป้องผู้ที่เปราะบางมากที่สุดในชุมชนของเรา

แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสเชื้อ COVID-19 ทำให้ท่านสามารถแชร์ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดการสัมผัสและสุขภาพ
 • อาการ
 • ผู้สัมผัสในครัวเรือน
 • สถานที่มีความเสี่ยงสูง
 • ไดอารี่บันทึกการติดตาม COVID Tracer และข้อมูลบลูทูธ

หลังจากที่ท่านได้รับผลการตรวจ PCR เป็นบวก หรือท่านได้อัปโหลดผลการตรวจแบบ RAT เป็นบวก ท่านจะได้รับลิงก์และรหัสการเข้าถึงทางข้อความจากหมายเลข 2328 เพื่อขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว การกรอกแบบฟอร์มนี้อาจใช้เวลาถึง 20 นาที

หากท่านมีปัญหากับแบบฟอร์มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ help@tracingform.min.health.nz หรือโทรไปที่หมายเลข 0800 555 728

กระทรวงสาธารณสุขเก็บข้อมูลนี้ไว้อย่างปลอดภัย  จะใช้สำหรับการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและระบุความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ท่านอาจต้องการเท่านั้น ข้อมูลจะถูกแบ่งปันให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือในภารกิจนี้เท่านั้น โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล (external link)ของแบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัส COVID-19

การใช้แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัส

เมื่อท่านเริ่มกระบวนการกรอกแบบฟอร์มนี้ ให้กรอกจนเสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยใช้อุปกรณ์และเบราว์เซอร์เดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่ป้อนเข้าไว้แล้ว

 1. ป้อนรหัสการเข้าถึงของท่านและยืนยันตัวตนของท่านด้วยวันเกิดของท่าน เลือก 'Get started' เพื่อเริ่มต้น
 2. อ่านว่าข้อมูลที่ท่านให้จะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง กาเครื่องหมายที่ช่องและเลือก 'Accept and continue'เพื่อยอมรับและดำเนินการต่อ
 3. ให้รายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ รวมทั้งที่อยู่ที่ท่านจะทำการกักตัว
 4. เลือกข้อนี้หากท่านมีความพิการ รวมถึงถ้าท่านเป็นคนพิการหรือ tāngata whaikaha Māori (ผู้พิการชาวเมารี)
 5. เลือกข้อนี้หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา
 6. เลือกข้อนี้หากท่านมีภูมิคุ้มกันต่ำ (มีตัวอย่างภาวะต่าง ๆ ให้)
 7. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพที่ท่านอาจมี
 8. สังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับท่าน และเวลาที่เริ่มมีอาการ ถ้าท่านไม่มีอาการใดๆ ให้ยืนยันไป แล้วเราจะใช้วันที่ท่านตรวจหาเชื้อในการพิจารณาระยะเวลาการติดเชื้อของท่าน
 9. ระบุรายละเอียดของผู้สัมผัสในครัวเรือนของท่าน รวมถึงคนที่ท่านไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยอย่างถาวร แต่ได้อาศัยอยู่ด้วยในระหว่างช่วงเวลาที่ท่านติดเชื้อ
 10. ให้สังเกตด้วยว่าท่านเคยไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงใดๆ ที่แจ้งไว้ในช่วงระยะเวลาที่ท่านติดเชื้อหรือไม่
 11. ในแต่ละวันระหว่างช่วงเวลาที่ท่านติดเชื้อ เราจะถามท่านว่าเคยไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงใดๆ หรือไม่
 12. ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดของท่านและผู้คนในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษาทราบว่าท่านติดเชื้อ COVID-19 คนเหล่านี้เป็นคนที่ท่านเคยใช้เวลาร่วมอยู่ด้วยในระหว่างช่วงเวลาที่ท่านติดเชื้อโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย คนเหล่านั้นจะต้องเฝ้าสังเกตอาการของ COVID-19 ด้วยตนเองเป็นเวลา 10 วัน และรับการตรวจหาเชื้อหากเริ่มมีอาการ
 13. ตรวจสอบ และส่งข้อมูลที่ท่านให้ไว้ ท่านอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
 14. แชร์รายละเอียดจากไดอารี่ติดตาม COVID ของท่านหากมี รหัสสำหรับอัปโหลดไดอารี่เป็นรหัสเดียวกับที่ท่านได้ใช้ในการเข้าถึงแบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ใน SMS ที่ท่านได้รับ
 15. หากท่านต้องความช่วยเหลือใดๆ ที่จะช่วยให้ท่านแยกกักตัวเอง เราสามารถให้ลิงก์สำหรับสมัครขอรับในเรื่องนี้ได้จากกระทรวงการพัฒนาสังคม (MSD) เลือก 'Yes' (ใช่) หรือ 'No' (ไม่ใช่)
 16. ดูข้อมูลว่าอันดับต่อไปคืออะไร วิธีแยกตัวเอง และวิธีขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและอื่น ๆ

Last updated: at