ความช่วยเหลือในระหว่างที่ท่านกำลังแยกกักตัวเอง | Help while you are isolating

คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอาการไม่รุนแรงไปถึงปานกลาง และจะสามารถดูแลอาการได้เองที่บ้าน แต่ถ้าท่านแยกกักตัวเองเนื่องการติดเชื้อ COVID-19 ก็จะมีความช่วยเหลือไว้ให้กับท่านหากท่านต้องการ

การสนับสนุนที่มีอยู่

คนส่วนใหญ่จะจัดการกับการติดเชื้อได้โดยอาศัยความช่วยเหลือของครอบครัวและเพื่อน แต่หากท่านและครอบครัวของท่านต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในขณะที่ท่านกำลังแยกกักตัวเอง ท่านอาจได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่

  • การส่งเสบียงมาให้ท่าน
  • เงินสำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา และค่าใช้จ่ายบางอย่าง
  • การสนับสนุนจากกลุ่มในชุมชน และกลุ่มแปซิฟิก ที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน

การร้องขอความช่วยเหลือในระหว่างที่ท่านกำลังแยกกักตัวเอง

ทุกคนรวมถึงคนที่ได้รับสวัสดิการขากรัฐบาลอยู่แล้ว สามารถขอความช่วยเหลือได้หากต้องการ

ท่านสามารถโทรติดต่อสายสวัสดิการ COVID ได้ฟรีที่หมายเลข 0800 512 337 ระหว่งเวลา 8:00 น. ถึง 20:00 น. ทุกวัน

ให้มีการติดต่อกันอยู่เสมอ

ให้มีการติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวของท่าน และกลุ่มในชุมชนใดๆ ที่ท่านติดต่ออยู่ด้วย คนเหล่านั้นสามารถให้ในสิ่งเหล่านี้

  • ไต่ถามว่าท่านเป็นอะไรบ้าง
  • ไต่ถามว่าท่านต้องการเสบียงพื้นฐาน เช่น อาหารหรือยาหรือไม่

หากท่านต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

หากอาการของท่านเริ่มแย่ลง หรือท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างรีบด่วน ให้ท่านโทรไปที่สถานดูแลสุขภาพใกล้บ้าน หรือให้โทรไปที่สายด่วน Healthline ที่หมายเลข 0800 358 5453

หากท่านหรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 เริ่มมีอาการหายใจลำบาก เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง เป็นลมหรือหมดสติ ให้โทรไปที่หมายเลข 111 ทันที

ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

มีความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องอยู่กับบ้านอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19

ความช่วยเหลือด้านการเงิน

สายด่วนและการสนับสนุนทางด้านความเป็นอยู่ที่ดี

หากท่านรู้สึกว่าท่านรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือท่านมีความกังวลใจกับผู้อื่น ท่านควรพูดคุยเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ

ค้นหาสายด่วนเพื่อรับการสนับสนุน

Last updated: at