การดูแล และ การแยกตัว | Care and isolation

การสนับสนุนและคำแนะนำมีพร้อมให้ท่านหากผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวกและจำเป็นต้องแยกกักตัวเอง

Last updated: at