Te whakamātautau | Testing

Mehemea kua pāngia koe e ngā tohumate o te maremare, o te mate rānei e pēnei ana i te rewharewha, e noho ki te kāinga, ka waea-utukore ai ki Healthline mā te 0800 358 5453, ki tō whare hauora ā-iwi rānei, ki tō tākuta rānei ki te tuku pātai e pā ana ki te whakamātautau. Kāore he utu o te whakamātautau.

E mau ai te wheori i waenga i ō tātou hapori, me whakamātautau rawa te tangata kua pāngia e ngā tohumate o te KOWHEORI-19.

Kāore he utu o te whakamātautanga, o te tapuhitanga rānei e pā ana ki te KOWHEORI-19, ka mutu e wātea ana ki te katoa o ngā tāngata o Aotearoa, tae atu ki ērā kāore nei ō rātou kōkota whaimana ā-ture.

Tēnā, hoatu ō taipitopito whakapānga ki te hunga e whakahaere ana i te whakamātautau kia whakapā ai rātou ki a koe e pā ana ki ngā hua o te whakamātautau.

Ehara i te mea me whai nama Tautuhi Hauora ā-Motu (NHI) koe, me whakaatu rānei tō tohu tautuhi e whakamātauhia ai koe.

Ngā wāhi e whakamātauhia ai koe

He rite tonu te panonihia o ngā wāhi e whakamātauria ai koe. Ko te wāhi pai katoa e kitea ai tētahi rārangi o te wā, ko tō Poari Hauora ā-Rohe e pātata ana, ko ngā Whare
Hauora Tūmatanui rānei e pātata ana.

Kei raro iho nei ētahi o aua pārongo:

Te Ika a Māui

Te Waipounamu

Te āhua o te whakamātautau

Mehemea me whakamātautau koe e pā ana ki te KOWHEORI-19, he tīpakotanga nō tō tinana ka tangohia.

Ko te huarahi e auau katoa ana te whāia, ko te muku i te pakohu o tō ihu. He rite te rāmuku ki te matahune, engari he roa ake te rākau.

Ka tukuna te tīpakotanga ki tētahi taiwhanga pūtaiao kia tātarihia. Ka pau pea tētahi wā roa tonu, kātahi ngā hua mai i te taiwhanga pūtaiao ka puta.

Ina whakamātauria koe, ka kīia atu ki a koe te wā me te āhua e tau ai ki a koe ngā hua mōu.

Mehemea kei Tāmaki-makaurau tō kāinga, me mātua noho koe ki te kāinga noho taratahi ai, tae noa ki te wā ka tau ki a koe ngā hua mōu.

Ehara i te mea me noho taratahi te nuinga o ngā tāngata kei waho o Tāmaki-makaurau e noho ana i te wā e tāria ana te hua o te whakamātautau — mā tō tākuta koe hei tohutohu e pā ana ki tēnei take.

Ka mātua tonoa koe kia noho taratahi mehemea:

  • kua hoki mai koe i tāwāhi i nā tata nei
  • kua pā atu koe ki tētahi kua hoki mai i tāwāhi i nā tata nei
  • he whakapānga tata koe nō tētahi kua pāngia e te KOWHEORI-19.

Mehemea ka whakamātauhia koe, tēnā, whāia ngā tohutohu ki a koe e pā ana ki ngā mahi ka whai ake.

Mehemea ka tohua te pāngia ōu e te KOWHEORI-19

Tērā pea, ka āwangawanga koe, ka nui rānei ō pātai mehemea ka tau ki a koe tētahi hua whakamātautau e tohu ana i te pāngia ōu e te KOWHEORI-19. Ka waeahia koe e tētahi kaimahi hauora ki te kōrero mō ngā pānga o tēnei take ki a koutou ko tō whānau.

Kei reira taua kaimahi hei tautoko, hei āwhina hoki i a koe.

Ka kōrero ia ki a koe e pā ana ki te katoa kua whakapāngia e koe i nā tata nei.

Ka kōrero hoki ia ki a koe e pā ana ki te nuku i a koe — i a koutou rānei ko tō whānau, ki te hiahia koe kia pērā - ki tētahi wāhi whakataratahi (external link) kia eke ai te tapuhitanga o koutou katoa ki te taumata tiketike katoa ka taea, ā, kia kaua ai hoki te wheori e hōrapa. Ka noho koutou katoa ki tētahi wāhi kotahi, engari ki te māuiui koe ka noho pea koe ki tētahi rūma kē atu i ō tō whānau kāore nei i te māuiui. Ki te hiahia tō whānau ki te noho taratahi ki te kāinga, tēnā i te haere ki te wāhi whakataratahi, e pai ana tēnā. Ko te whāinga hoki, kia eke te haumarutanga o te katoa ki tōna taumata tiketike katoa ka taea.

Kāore he utu o ngā ratonga whakataratahi katoa, pēnei i ngā kai, i ngā timotimo kai, i te ipurangi here-kore, i te horoi kaka, i ngā taputapu horoi tinana me mātua whai me ngā inu. Mehemea ka māuiui koe, mā tētahi rōpū hauora kua āta tohua koe hei tapuhi.

Mehemea ka pāngia te tamaiti, tōna whānau rānei e tiaki ana i a ia e te KOWHEORI-19, ā, me mātua whakataratahi, ka āta whakaū mātou i te haumaru o te noho a te tamaiti ki ngā ringa manaaki o tōna whānau.

Ka āhei tō wehenga atu ā tōna wā e piki ai te ora ki a koe.

Last updated: