Ngā wāhi whaipānga | Locations of interest

Ina puta he take hōrapa o te KOWHEORI-19 i te hapori, ka whakahoutia e Te Manatū Hauora tana pae tukutuku ki ngā wāhi i kitea ētahi kēhi tūturu o te KOWHEORI-19, ā ka kīia ēnei he ʻWāhi Whaipānga’.

He mea nui tonu kia hihiratia mēnā i tae koe ki tētahi wāhi whaipānga i te wā i whakatauhia. Mēnā i tae koe, ka tuhia ngā mōhiohio i te taha o ia wāhi whaipānga o ngā mahi hei whai māhau. Ko ngā mahi me mahi koe kei te āhua o te mōrearea whakaraerae i ia wāhi.

Mēnā kāore koe i tae ki tētahi o aua wāhi, ka tae kē atu ki tētahi o aua wāhi engari kīhai i reira i te wā i whakatauhia, me aroturuki koe i tō hauora, ā, me haere kia whakamātauria anake mēnā e whakaatu ana koe i ētahi tohumate.

Ngā wāhi whaipānga (external link)