Whakakā i te kimi Hono iarere | Turn on Bluetooth tracing

Kua whakahoutia te taupānga NZ COVID Tracer ki te hangarau kimi Hono iarere. Mā te kimi Hono iarere e āhei ai tō whiwhi i tētahi whakaohiti mēnā kua whakapā tata koe ki tētahi atu kaiwhakamahi taupānga ka pāngia e te KOWHEORI-19.

Tana mahi

Mā te whakakā tonu i te kimi Hono iarere, ka tukuna tētahi waehere ID tupurangi, he matatapu, he haumaru. He rite ki te papakitanga a ngā ringa ā-matihiko i waenga i ngā waea kawe kei te pā tata mai. Mā te āheinga kimi e hopu ai i pēhea nei te tata mai a tētahi atu waea, ā, i pēhea nei te roa. Ko ngā waea ka whakapā mai me kā mai anō te kimi Hono iarere hoki. Mā tēnei e kite ai ina pāngia ai tētahi ki te KOWHEORI-19, ka āhei ia ki te tuku i tētahi whakamōhiotanga kirimuna ko ngā waehere ID tupurangi kei roto i ngā mea kua tukuna atu e ngā waea kawe i roto i ngā rā 14 kua hori. Ki te mōhio tō waea ki tētahi o ēnei waehere ID kua whakapā tata rawa ki a koe, ka mutu, kua roa tō noho atu mō te tūpono pāngia e te mate, ka whiwhi whakaohiti koe. Mā tēnei whakaohiti koe e tohutohu ki ngā mahi e noho haumaru ai koe me tō whānau.

Mātakitaki i te kiriata kimi Hono iarere i tēnei whārangi kia kitea ai tana mahi. (external link)

Me pēhea te whakakā ake

Ko tā te nuinga o ngā waea kawe he whakahou aunoa i te taupānga. Ka āhei hoki koe ki te whakahou ake ā-ringa i te taupānga i te toa taupānga, i te toa pūrei rānei.

Kia whakahou ake rawa, mā te taupānga koe e ui mēnā me whakakā ake te kimi Hono iarere. Ka kā rawa mai, ka mahi tonu i tāna mahi ahakoa kua kati te taupānga.

Kāore te kimi Hono iarere e whakamahi i ngā raraunga kawekawe, kāore hoki e whakamimiti i te pūhiko nā te mea he Ngao Iti Hono iarere.

Ka tiakina tō matatapu

Mā tō whakahohe i te kimi Hono iarere, ka tiakina tō matatapu i ngā wā katoa — kāore e taea te whakaatu tō tauwāhi, tō ingoa, ētahi kōrero rānei e pā ana ki a koe. Kāore hoki te Hono iarere e hopu ko wai mā i whakapā tata mai, ā, i whea rānei koe.

Ko te tikanga mēnā ka whiwhi koe i tētahi whakaohiti inā hoki kua whakapā tata koe ki tētahi atu kua pāngia e te KOWHEORI-19, kāore he tāngata i tua atu i a koe e mōhio kua riro i a koe. Ko ngā mōhiohio katoa a te kimi pāpātanga kua hopukina ki te taupānga ka mau mārika ki tō waea kawe, ā, kei a koe te tikanga i ngā wā katoa ki te āhua o ngā mōhiohio ka tohua e koe hei tuari.

Last updated: at