Me pēhea te noho taratahi | How to isolate

Ngā mahi ka taea e koe i te wā e noho taratahi ana, tae atu ki ētahi tohutohu ki te mate koe ki te wehe i te noho taratahi.

I te wā o tō noho taratahi mō te 5 rā 

Mēnā kei te pāngia koe e te KOWHEORI-19, e tūtohua ana kia noho taratahi koe mō te 5 rā, ahakoa te ngāwari o ō tohumate, otirā me tīmata ki te Rā 0.

Ko te Rā 0 te rā i tīmata ai ō tohumate, te wā rānei i pāngia koe e te mate, te mea tuatahi o ērā. Ko te tikanga o tēnei me kaua koe e haere ki te mahi, te kura rānei.

Ki te hiahia koe ki te wehe i tō kāinga i aua rā e rima e tūtohua ana kia noho taratahi koe, he mea nui tonu kia whāia e koe ngā whakatūpatotanga hei ārai atu i te rerenga o te KOWHEORI-19 ki ētahi atu.

Me mau maruhā koe i ngā wā katoa ka wehe koe i tō whare.

Kaua e toro atu ki tētahi whare hauora (hāunga ki te rapu haumanutanga), tētahi whare tiaki kaumātua, kaua rānei e whakapā atu ki tētahi e mōrearea ana i te mate taumaha o te KOWHEORI-19.

Me kōrero koe i tō hokinga ki te mahi ki tō kaituku mahi, te hokinga rānei o tō tamaiti ki te kura ki te tumuaki o te kura, i te mea tērā pea he whakatūpato anō a tō kaituku mahi, a te kura rānei.

Mēnā kei tētahi wharenoho tīkoke, wharenoho whakatōpū rānei

Mēnā kei tētahi wharenoho tīkoke, wharenoho whakatōpū rānei koe e noho ana, me ū ki ngā tohutohu noho taratahi ōrite kei tēnei whārangi:

 • me mau maruhā ki ngā wāhi pāpori ki te mate koe ki te wehe i tō wharenoho, hei tauira, ki te taiwhanga horoi kākahu tiri

 • me tū tīrara i ētahi atu i te wharenoho

 • kaua e whakamahi i te paparewa me ētahi atu

 • kaua e whakamahi i ngā wāhi tiri pēnei i te whare kori tinana, ngā puna kaukau, rūma werawera rānei i a koe e noho taratahi ana. 

Ina pā he take ohorere, me whai tonu koe i ngā tikanga whakatahi pātahi - me rite he maruhā ki te taha o te kuaha, mō te tūponotanga. 

Te noho taratahi me ngā tamariki

Tērā ētahi huarahi ngāwari ki te whakaiti i te mōrearea o te horapatanga o te KOWHEORI-19 i te wā e noho taratahi ana me ō tamariki.

Mēnā kei te pāngia koe e te KOWHEORI-19, engari anō āu tamariki, ā, huri kōaro rānei, me:

 • whakaiti i te pānga ki a rātou i te wā ka taea

 • moe i roto i tētahi atu rūma wehe i āu tamariki mēnā ka taea

 • karo i te pānga ki ētahi atu tāngata i tō kāinga mēnā ka taea

 • mau maruhā i te wā kei roto i te rūma me ētahi atu

 • huakina ngā wini kia hauhau ai.

Kei te mārama mātou tērā pea kāore e taea ētahi o ēnei, ina koa me ngā tamariki kōhungahunga. He tino whaitake te maruhā me te kōhauhau hei whakaiti i te horapatanga o te KOWHEORI-19.

Te kori tinana

Ka āhei koe ki te kori tinana i waho i tō kāinga i te wā e noho taratahi ana. Ka āhei koe ki te kori tinana i tō paekiritata, engari kaua ngā wāhi tiri, pēnei i te puna kaukau, te whare kori tinana rānei. Kaua e kori tinana i te taha o ētahi atu, māna, nō tō kāinga ake rātou.

Kia mahara ki te:

 • tū tīrara i ētahi atu

 • whai i ngā koringa tinana ngāwari.

 • kawe maruhā - ehara i te mea me mau te maruhā, engari tērā pea ka hāneanea ake ki a koe.

Last updated: at