ஆயத்தமாகுங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பாக இருங்கள் | Prepare and stay safe

COVID-19 என்றால் என்ன மற்றும் அதை எதிர்கொள்ள தயாராக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் கண்டறியுங்கள்.

கடைசியாக மீதமுள்ள COVID-19 பொது சுகாதார நிபந்தனைகளை அரசாங்கம் நீக்கியுள்ளது; 7 நாட்கள் கட்டாய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளல் மற்றும் சுகாதார வசதிகளுக்கு வருபவர்களுக்கு கட்டாய முகக்கவசங்கள். 

முழு அறிவிப்பையும் படிக்கவும் 

இந்த வலைப்பக்கத்தைப் புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். புதுப்பிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்கு விரைவில் இப்பக்கத்தை மீண்டும் பார்வையிடவும். 

உங்கள் மொழியிலேயே அறிவிப்புகளும் வளங்களும் கிடைக்கின்றன

‘கோவிட்-19 பாதுகாப்புத் திட்ட-வரைவு’ (COVID-19 Protection Framework) சூழல்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் வர்த்தகங்கள், வேலைத்தலங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றிற்கு ஆதரவுதவியாக இருக்க நாங்கள் பல வகைப்பட்ட மூலவளங்களை அளிக்கிறோம்.

எமது சின்னங்கள், வடிவுருக்கள், சுவரொட்டிகள், காணொலிகள், மற்றும் சமூக ஊடக விளம்பரத் துண்டுகளை நீங்கள் எம்முடைய ‘மூலவளப் பொதி’ (Resource Toolkit)-யில் இருந்து வலையிறக்கம் செய்து அச்சிட்டுக்கொள்ளலாம்.