Pagkuha ng iyong bakuna laban sa COVID-19 | Getting the COVID-19 vaccine

Alamin ang tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 sa New Zealand at paano magpapabakuna