Paglalakbay patungong New Zealand | Travelling to New Zealand

Ang mga hangganan ng New Zealand ay magbubukas nang yugto-yugto sa 2022.

Tungkol sa paglalakbay patungong New Zealand

Upang maglakbay patungong New Zealand, kailangang matugunan mo ang ilang mga kahingian.

Ang mga hakbang sa ibaba ay magpapaliwanag kung anong ebidensya ang iyong kailangan upang makapasok sa New Zealand.

Hindi mo na kailangan ng pagsusuri bago magbiyahe (pre-departure test) para makapaglakbay sa New Zealand.

Ang mga tuntunin ay maaaring magbago nang mabilis - bibigyan ka ng Immigration New Zealand ng pinakabagong impormasyon.

Paglalakbay patungong New Zealand | Immigration New Zealand (external link)

1. Alamin kung maaari kang makapunta sa New Zealand

Ang mga mamamayan ng New Zealand at iba pang mga marapat na manlalakbay ay maaaring makapasok sa New Zealand at magsuri ng sarili pagdating. Upang malaman kung ikaw ay marapat, bisitahin ang website ng Immigration New Zealand.

Karamihan ng mga manlalakbay patungong New Zealand ay dapat nagkaroon na ng kumpletong kurso ng aprubadong bakuna laban sa COVID-19, bagaman may ilang mga eksepsyon.

Bago maglakbay, tiyaking balido ang iyong pasaporte. Maaaring kailangan mo ring mag-aplay para sa New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Alamin kung ikaw ay marapat na maglakbay patungong New Zealand | immigration.govt.nz (external link)

Mga kahingian ng pagbabakuna at mga aprubadong bakuna

Mag-aplay para sa NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Mag-book ng iyong paglalakbay

Mag-book ng iyong paglalakbay patungong New Zealand.

Alamin ang polisiya ng carrier tungkol sa pagbabakuna, kanselasyon at pagsasauli ng ibinayad sakaling kailangang baguhin ang iyong mga plano.

Dapat mo ring pag-isipan ang pagbili ng seguro sa paglalakbay sakaling maapektuhan ang mga plano mo sa paglalakbay. Dapat mo ring pag-isipan ang pag-book ng angkop na akomodasyon para sa pagbubukod ng sarili, sakaling kailanganin ito.

3. Simulan ang deklarasyon ng manlalakbay

Lahat ng mga manlalakbay ay dapat magkumpleto ng New Zealand Traveller Declaration bago maglakbay patungong New Zealand. Kapag nakumpleto na, bibigyan ka ng Traveller Pass.

Simulan ang iyong deklarasyon sa lalong madaling panahon. Masisimulan mo ito 28 araw bago ka maglakbay.

Simulan ang iyong deklarasyon ng manlalakbay (external link)

Papel-kaalaman tungkol sa deklarasyon ng manlalakbay (external link)

4. Kumpletuhin ang deklarasyon ng manlalakbay

Upang makumpleto ang iyong deklarasyon ng manlalakbay, kailangan mong magbigay ng:

 • mga detalye ng pasaporte
 • impormasyon ng paglalakbay
 • katunayan ng pagbabakuna (kung kailangan)
 • kasaysayan ng paglalakbay sa nakalipas na 14 na araw
 • mga detalye ng contact sa New Zealand
 • mga detalye ng pang-emerhensyang contact

Suriing muli ang mga detalye na inilagay mo sa deklarasyon ng manlalakbay upang tiyaking kapareho ang mga ito ng nasa opisyal na mga dokumento mo.

Kailangan mong ipakita ang iyong Travellers Pass kapag nag-check-in ka sa airport, at sa Customs sa New Zealand. Maaari itong i-print o i-save sa iyong mobile phone. Dapat ka pa ring magdala ng lahat ng kaugnay na mga papeles na in-upload mo sa New Zealand Traveller Declaration.

Gabay sa pag-upload ng iyong mga dokumento (external link)

5. Sa airport

Kung natutukoy, kakailanganin mo ang iyong:

 • pasaporte
 • visa - kung kinakailangan
 • tiket para sa iyong paglalakbay
 • nakumpletong Traveller Pass
 • ebidensya ng katayuan ng iyong pagbabakuna

Kung masama ang pakiramdam mo bago ang iyong paglipad

Kung masama ang iyong pakiramdam bago ang iyong paglipad, o may mga sintomas na tulad ng COVID-19 gaya ng Hayfever, maaari kang tanungin ng mga kawani ng eroplano sa pag-check-in kung mayroon kang mga sintomas. Kung tatanungin ka kailangan mong magbigay ng:

 • isang sertipikong medikal mula sa isang propesyonal sa kalusugan upang kumpirmahin na hindi ka nakakahawa o wala kang COVID-19 (dapat nasuri na sila 48 na oras bago ang kanilang paglipad)
 • o patunay ng negatibong resulta ng pinangasiwaang pagsusuri para sa COVID-19. Ang mga inaprubahang pagsusuri bago ang pagbiyahe ay:
  • ang pagsusuri sa PCR na kinuha ng maximum na 48 oras bago ang iyong unang internasyonal na paglipad patungong New Zealand
  • ang pinangasiwaang pagsusuri ng rapid antigen test (RAT) o loop-mediated isothermal amplification (LAMP) na isinagawa 24 na oras bago ang iyong unang internasyonal na paglipad patungong New Zealand.

6. Pagdating sa New Zealand

Beberipikahin ng Customs ang iyong kasaysayan ng paglalakbay, katayuan ng pagbabakuna, Traveller Pass, at anumang iba pang mga kahingian sa pagpasok. Asahan ang kaunting pagkaantala sa pag-transit mo sa airport.

Sa Biosecurity, bibigyan ka ng iyong pansalubong na pakete (welcome pack). Kabilang sa iyong welcome pack ang:

 • mga rapid antigen test (RAT)
 • gabay sa pagsusuri at pag-upload ng iyong mga resulta.

Kumpletuhin ang iyong mga pagsusuri at i-upload ang iyong mga resulta ayon sa tagubilin.

Mga kahingian ng pagsusuri pagdating sa New Zealand

Last updated: at