Ilaw-trapiko | Traffic lights

Ang mga ilaw-trapiko (COVID-19 Protection Framework) ay nagpoprotekta sa Aotearoa New Zealand laban sa COVID-19

posterstriovax

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.

Last updated: at