Pagsusuri at tracing | Testing and tracing

Ang pagpapasuri at pagsubaybay kung saan-saan ka pumunta ay 2 mahalagang paraan upang mapamahalaan ang COVID-19 sa Aotearoa New Zealand.

posterstriovax

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.