Suporta | Support

May makukuha kang suportang pinansyal at pangkagalingan.

Inalis na ng Pamahalaan ang nalalabing mga pampublikong kalusugang kahingian para sa COVID-19; 7-araw na sapilitang pagbukod at sapilitang pagsusuot ng mask para sa mga bisita sa mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga. 
 
Basahin ang buong pahayag

Ina-update namin ang web page na ito. Pakitingnang muli pamaya-maya para sa na-update na patnubay.