Mga poster at mapagkukunan | Posters and resources

May makukuhang mga poster at mapagkukunan sa inyong wika.

Makakapagbigay kami ng malawak na hanay ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga negosyo, lugar ng trabaho, komunidad at organisasyon na maglapat ng mga setting ng Balangkas ng Proteksyon para sa COVID-19.

Maaari mong i-download at i-print ang aming mga logo, template, poster, video at social media tile mula sa aming Resource Toolkit.

Maaari ka ring umorder ng libreng naka-print na mga kopya ng aming mga mapagkukunan at collateral mula sa aming Bluestar Portal. (external link)

Pag-download ng mga poster at mapagkukunan – Resource Toolkit

  1. Pumunta sa toolkit.covid19.govt.nz (external link)  (external link)at gamitin ang buton ng Login/Register upang lumikha ng account.
  2. Gamitin ang search field upang mag-enter ng pangunahing mga salita na kaugnay sa hinahanap mong mapagkukunan. Ang plataporma ay nasa wikang Ingles. Kaya, kung naghahanap ka ng nakasaling-wika na mga mapagkukunan, mag-search gamit ang Ingles na mga salita (hal. face coverings, contact tracing, testing, atbp.). Maaari ka ring mag-search para sa inyong wika upang mahanap ang lahat ng makukuhang mapagkukunan.
  3. Pagkatapos mong pindutin ang Search maaari mong pinuhin ang mga resulta gamit ang mga drop-down filter. 
  4. Kapag nahanap mo na ang kailangan mo, i-download ito, ipamahagi o idagdag sa basket kung marami kang mga bagay na ida-download.

Pag-order ng libreng naka-print na mga materyal – Bluestar Portal

Umorder ng libreng collateral para sa iyong negosyo, organisasyong pangkomunidad, o kaganapan sa pamamagitan ng aming katalogo sa online at ipahatid ang mga mapagkukunan nang direkta sa iyo, sa iyong negosyo o grupong pangkomunidad.

Pumunta sa Bluestar Portal. (external link)

Go well this winter [PDF, 944 KB]

Last updated: