Pangangalaga at pagbubukod | Care and isolation

May makukuhang suporta at payo kung ikaw ay nagpositibo para sa COVID-19 at kailangang magbukod ng sarili.

Last updated: at