U safraya New Zealand | Travelling to New Zealand

Xaduudaha New Zealand way furanyihiin. Wax ka ogow waxa aad u baahantahay inaad sameysid markii aad u safreysid New Zealand.

Ku saabsan u safarka New Zealand

Si loogu safro New Zealand, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso dhowr shuruudaha ah. 

Tallaabooyinka hoose ayaa sharaxaya waxa uu yahay caddaynta aad u baahan tahay si loo bixiyo in la galao New Zealand.

Ma u baahan doontiid baarista safarka hore si aad uga safarto New Zealand. Sidoo kale uma baahnid in lagu tallaalo, ama lagu baaro imaanshahaaga New Zealand.

Hababynta waxay isku beddeli kartaa si degdeg ah - Socdaalka New Zealand waxay bixin doontaa macluumamadkii ugu dambeeyay. 

U safrida New Zealand | Socdaalka New Zealand (external link)

1. Hubi inaad iman karto New Zealand

U safrida New Zealand, waa inaad buuxisaa dhammaan sharuudaha Socdaalka.

Ka hor safarka, hubso baasaboorkaagu inuu ansax yahay. Waxaad u baahan kartaa Masuuliyiinta Safarka Korontada ah ee New Zealand (NZeTA).

Hubi haddii aad u qalanto inaad u safarto New Zealand | immigration.govt.nz (external link)

Ka codso NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Sii qabso safarkaaga 

Ka qabso safarkaaga New Zealand. 

Hubi xeerka shirkada ee ku saabsan tallaalka, baajinta iyo lacag celinta xaalada qorshayaashaada ay u baahdaan inay is beddelaan. 

Sidoo kale waa inaad ka fekertaa iibsashada caymiska safarka haddii ay dhacdo qoorshayaashaada safarka inay saamayso. Waa inaad sidoo kale fekertaa qabshada hoyi ku habboon ee is-karantiilka, haddii taa loo baahdo. 

3. Xaga garoonka diyaaraha

Haddii ay habboon tahay, waxaad u baahan doontaa kaaga:

  • baasaboor
  • fiisaha – haddii loo baahan yahay
  • tigidhka safarkaaga

4. Imaanshaha New Zealand

Kastamka ayaa xaqiijinayo taariiqdaada safarka iyo sharuudo walboo soo gelitaanka ah. Laga teebo daahitaanada qaar markaad dhex safrayso garoonka diyaarada.

Baakidaha soo dhaweynta ayaa loo heli karaa ka soo qaadashada Biosecurity. Xidhamadaada soo dhawaynta waxaa ku jira:

  • agabka baadhitaanka degdega ah ee antijiinka (RAT)
  • hagaha baadhitaanka iyo soo gelinta natiijooyinkaaga.

Waxaan ku talineynaa inaad dhameystirtid baaritaanadaada oo aad xareysaa natiijooyinkaaga.

Shuruudaha baadhitaanka ka dib imaanshaha New Zealand

Last updated: at