Safarka | Travel

Ogow waxa aad u baahan tahay inaad samayso haddii aad qorshaynayso si loogu safro, ka yimaad ama New Zealand.