Daryeel & karantiil | Care and isolation

Taageradan iyo qalabka la heli karo haddii lagaa helo COVID-19 oo aad u baahan tahay inaad is go’doomiso.

Last updated: at