Faamaoniga o ou tuipuipui | Proving you are vaccinated

Saili i auala e maua ai se faamaoniga o tuipuipui e faaaogā i Niu Sila ma femalagaiga i atunuu mamao

Last updated: at