Mea e ufiufi ai fofoga ma ufi fofoga | Face coverings and masks

Saili i faamatalaga e te iloa ai tulaga e moomia ai ona e faia se ufi fofoga

Last updated: at