Fäeag Rotuḁm | Rotuman

Få‘ ‘ou as ta la pō ‘e rogrog fo‘ou ne la hot‘ḁkim hün se COVID-19 ‘e Fäeag Rotuḁm ta

Rogrog fo‘ou ne kotä hot se‘ | Latest updates

Te‘is rogrog fo‘ou ne mou se COVID-19 ne kotӓ hot se‘:

MPP logo 2021

Sḁkiro se muḁ

Rogrog ma hḁiasoag hoi‘åk ne ös ma iof‘åk se famӧr Pasefika la pō ‘e website ne Ministerī se Famӧr Pasefika.

Last updated: at