Fäeag Rotuḁm | Rotuman

Rogrog ne mou se Niu Sirḁgi ‘on la tår ne mah ma raksa‘ ne la soko hün se COVID-19 ne höl‘åk se Fäeag Rotuḁm ta.

Sḁkiro se muḁ

Rogrog ma hḁiasoag hoi‘åk ne ös ma iof‘åk se famӧr Pasefika la pō ‘e website ne Ministerī se Famӧr Pasefika.

Last updated: at