Fäeag Rotuḁm | Rotuman

Få‘ ‘ou as ta la pō ‘e rogrog fo‘ou ne la hot‘ḁkim hün se COVID-19 ‘e Fäeag Rotuḁm ta

MPP logo 2021

Sḁkiro se muḁ

Rogrog ma hḁiasoag hoi‘åk ne ös ma iof‘åk se famӧr Pasefika la pō ‘e website ne Ministerī se Famӧr Pasefika.

Last updated: at