ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ / Travelling to New Zealand

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ | ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ (external link)

1. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਅਥਾਰਟੀ (NZeTA) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ | immigration.govt.nz (external link)

NZeTA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ | immigration.govt.nz (external link)

2. ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ 

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਬਾਰੇ ਕੈਰੀਅਰ(ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। 

3. ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ

ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ:

  • ਪਾਸਪੋਰਟ
  • ਵੀਜ਼ਾ - ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
  • ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ

4. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣਾ

ਕਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ।

ਬਾਇਓਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਗਤ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ (RATs) ਕਿਟਾਂ
  • ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ।

ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ

Last updated: at