Ko e huki fakagata Pfizer | The Pfizer vaccine

Kumikumi atu hagaao ia ke he huki fakagata Pfizer mo e puhala ne kua maeke ia koe ke moua e huki fakagata.

Tau fakailoaaga hagaao ia kehe huki fakagata Pfizer

Ko e matapatu huki fakagata ma e COVID-19 ne kua fakaaoga e tautolu i Niu Silani kua talaga ai he Pfizer-BioNTech. Kua iloa ai foki ke he taha higoa haana ko e, Comirnaty.

Ko e huki fakagata kua fakamatapatu aki e mRNA (messenger ribonucleic acid). Nakai hāhā ki ai ha moko kua moui, mate poke nakai gahua. Nakai lauia poke lalafi ai mo e haau a tau DNA poke tau genes.

Ko e huki moua noa ma e tau tagata oti i Niu Silani ne kua 5 e tau tau moui ki luga.

Ko e huki fakagata kua fakaaoga ke lata mo e tau fanau 5 ke he 11 e tau he moui ko e huki ma e tau fanau he huki fakagata Pfizer, tokolalo hifo e malolō mo e tose e vai.

Kumikumi fakalaulahi hagaao ia ke he tau huki fakagata ma e tau fanau 5-11 e tau tau he moui

Magaaho ke veha mamao e tau fufuta huki

 • 18 e tau moui ki luga: kua lata ia koe ke moua ai ua e fufuta huki ma e huki fakagata ke he 3 e faahi tapu he veha mamao ai. Kua lata foki ia koe ke moua foki e taha fufuta huki lafi ki luga kaeke kua 3 e mahina he mole e magaaho ne moua e koe haau a huki fakagata fakamua.
 • 16 mo e 17 e tau tau he moui: kua lata ia koe ke moua ai ua e fufuta huki ma e huki fakagata ke he 3 e faahi tapu he veha mamao. Kua lata foki ia koe ke moua foki e taha fufuta huki lafi ki luga kaeke kua 6 e mahina he mole e magaaho ne moua e koe haau a huki fakagata fakamua.
 • 12 ke he 15 e tau moui: kua lata ia koe ke moua ai ua e fufuta huki ma e huki fakagata ke he 3 e faahi tapu he veha mamao ai. Ko e tau fufuta huki lafi ki luga kua nakai la fakaatā ke he tau tagata ne kua nonofo ki lalo hifo he 16 e tau tau moui.
 • 5 ke he 11 e tau tau he moui: kua fakaohooho atu kua lata ke 8 e faahi tapu he veha mamao e tau fufuta huki kehekehe. Ko e tau fufuta huki lafi ki luga kua nakai la fakaatā ke he tau tagata ne kua nonofo ki lalo hifo he 16 e tau tau moui.

Kumikumi atu hagaao ia ke he tau fufuta huki fakalaulahi

Mouaaga he haau a huki fakagata Pfizer

Maeke ia koe ke fakamaau haau a higoa ke moua e huki fakagata Pfizer ke he Book My Vaccine (external link) poke vilo ke he COVID Vaccination Healthline ke he 0800 28 29 26.

Ko e tagata kua moua e fakaakoaga katoatoa ka taute haau a huki fakagata ke he haau a paka lima i luga. Ko e hukiaga ke uaaki kua maeke ke taute ka 3 e faahi tapu he mole he moua e huki fakamua. Kaeke kua moua e koe e Pfizer ke he fufuta huki fakamua, kua lata foki ia koe ke moua foki ke he fufuta huki ke uaaki.

Kua lata ia koe ke nofo ke 15 e miniti he magaaho ka oti e moua he haau a huki fakagata ke maeke a mautolu ke iloa kua mitaki a koe.

Kaeke ko koe kua 18 e tau tau he moui ki luga, maeke ia koe ke moua ai e fufuta huki lafi ki luga ka 3 e mahina he mole he moua e haau a huki fakamua.

Kaeke ko koe kua 16 poke 17 e tau tau he moui, maeke ia koe ke moua e fufuta huki lafi ki luga ka 6 e mahina he mole he moua ai e fufuta huki fakamua ma e hukifakagata COVID-19.

Kumikumi atu hagaao ia ke he tau fufuta huki fakalaulahi

Ko e puhala kua gahua ai e huki fakagata Pfizer

Kua fakafano ai he huki fakagata Pfizer e tau fakakiteaga ke fakaako e haau a tino ke totoko atu ke he moko ko e COVID-19. Kua iloa ai mogoia he haau a tino ke mailoga e moko COVID-19 mo e fakaaoga e tau antibodies ke totoko atu ki ai. Taofi he tau antibodies e moko ke ua lauia haau a tau cells mo e lagomatai ke tamate ai.

Kaeke kua fai matutakiaga a koe mo e moko COVID-19 ke he tau aho i mua, kua hāhā ke he haau a tino e tau koloa hako ke puipui aki a ia, ke tukutuku hifo aki e tiana ke gagao ai a koe.

Iloa fēfē e mautolu kua malolō e huki fakagata Pfizer

Ko e tau huki fakagata COVID-19 kua fita ni he lahi e tau kumikumiaga ki ai mai ia he tau huki fakagata oti ne kua talaga ai.

Iloa e mautolu kua gahua e huki fakagata ko e Pfizer ha kua loga e tau mahina kua taute ai e tau tiviaga fakakiliniki ke he molea e 40,000 e tau tagata to moua ai e taliaaga ke fakaaoga. Ne fakatatai ai he tau tiviaga fakakiliniki nei e tau fakamailoga ke he matakau ne kua moua ai e huki fakagata mo e taha matakau foki ne moua ai e placebo (vai matima). Ke he tau tauteaga fakakiliniki nei, kua iloa ai kua 95% he puipuiaga kua moua mai he huki fakagata Pfizer mai he tau fakamailoga gagao ma e COVID-19.

Tau puhala kua kumikumi e mautolu kua haohao e tau huki fakagata kua fakaaoga

Ko MedSafe ko e medicines safety authority ha Niu Silani. Kua hakahaka ai he matakau nei e tau tohi ole ma e tau vai malolō tino foou oti, putoia ai foki mo e tau huki fakagata, ke fakatonu kua muitua atu ke he tuaga fakalalolagi mo e tau fakatokatokaaga he motu. To pulega ai he matakau nei kua fakaatā e vai malolō tino nei ke fakaaoga i loto i Niu Silani kaeke kua muitua ai ke he tau fakatokatokaaga nei.

Kua foaki ai e Medsafe e fakaatāaga fakamua ke lata mo e huki fakagata ma e Pfizer (mo e tau hatakiaga) ke fakaaoga i Niu Silani. Ko e kakano he mena nei kua moua e taliaaga pauaki, ka e kua lata he Pfizer ke tuku atu tumau ke he Medsafe e tau fakailoaaga mo e tau hokotaki ke fakakite kua muitua ai ke he tau fakatokatokaaga fakalalolagi.

To tumau ai a Medsafe ke onoono atu ke he haohaoaga mo e puhala kua fakagahua ai e huki fakagata ke he tau magaaho kua fakaaoga ai. Kua kumikumi atu ke he tau tiviaga fakakiliniki kua taute viko ai he lalolagi, mo e tau hokotaki mai ia he tau pulotu he faahi malolō tino mo e tau tagata ne kua moua ai e huki fakagata.

Tau mena tutupu ha koe huki fakagata

Tuga ni e tau vai malolō tino oti, to maeke ia koe ke logona falu a tau lekua ikiiki he fiha e tau aho ka mole he oti e moua e koe haau a huki fakagata. Ko e mena fa mahani a nei ke tupu, mo e ko e fakakiteaga hanei kua lali he haau a tino ke totoko atu ke he moko nei.

Ko e falu he tau lekua gagao kua nakai leva mo e kua nakai taofi he mena nei a koe ke moua ai e fufuta huki ke uaaki poke taofi a koe he fano viko ke he haau a moui he tau aho takitaha. Falu he tau lekua gagao nei kua maeke ke lauia fakaku e haau a tau puhala ke fakaholo mo e fakaaoga e tau afi mamafa.

Ko e tau lekua kua fa mahani ke tutupu ne kua fakakite mai ko e:

 • mamahi poke fufula e matahuki
 • lolelole mo e nakai fahia
 • mamahi e ulu
 • mamahi e tau masolo
 • makalili
 • mamahi e tau tutaki he tau ponu
 • fiva
 • kula e matahuki

Falu he tau lekua ka tutupu ai ka moua he fufuta huki ke uaaki.

Tau lekua kua hagahaga kelea lahi

Falu he tau lekua gagao ka tutupu mai ai kua fa lavea lahi ke tupu ka e kua hagahaga kelea lahi.

Ko e Myocarditis ko e fufulaaga he kaupā ke he masolo he ate mo e kua iloa ko e lekua kua lavea ke tupu ha ko e huki fakagata Pfizer.

Ko e tau fakamailoga gagao nei kua putoia ai e:

 • mamahi foou ke he fatafata
 • ku e fafagu
 • kehe/mafiti e fotū he ase.

Hokotakiaga he tau lekua gagao nei

Maeke ia koe ke hokotaki atu e tau lekua gagao nei ke he CARM, Ko e Centre for Adverse Reactions Monitoring. Ko e CARM ko e potaaga he tau fakailoaaga hagaao ia ke he tau lekua kelea kua tutupu ai (tau lekua) ha ko e tau vai malolō tino mo e tau huki fakagata i Niu Silani.

Hokotaki e lekua kelea kua tupu ai (external link)

Fakamooli kua moua e koe e huki fakagata

Ko e My Covid Record ko e lau pepa i luga he kupega hila ne maeke ia koe ke kikite atu ki ai mo e ole ke he haau a tau fakamauaga ma e huki fakagata COVID-19 mo e kitia haau a tau fakamailoga he tiviaga ma e COVID-19. Ko e atulese he laupepa i luga he kupega hila ko e mycovidrecord.health.nz

Ke he laupepa he kupega hila nei, maeke ia koe ke:

 • Ole ke moua ai taha lagaki ma e haau a tau fakamauaga ma e haau a Huki Fakagata COVID-19 - kua putoia ai e numela he fufuta, numela he fufuta huki, higoa he huki fakagata mo e kautaha ne talaga ai, mo e ha huki fakagata kua taute he tau motu i fafo ne kua ole e koe ke lalafi atu ke he haau a tau fakamauaga fakamalolō tino. Kaeke kua manako ia koe ke he mena nei ke lata mo e taha tagata foki, hea ke he 0800 222 478.
 • Ole ke moua e My Vaccine Pass - ko e tau fakamauaga pauaki ma e tuaga he haau a huki fakagata ma e COVID-19 ke fakaaoga ki loto i Aotearoa Niu Silani. Maeke ia koe ke ole ke lata mo koe ni poke taha tagata foki.
 • Ole ke moua ai e International Travel Vaccination Certificate - ke fakamooli ai e tuaga haau kua moua e huki fakagata ke he tau motu i fafo. Maeke ia koe ke ole ke lata mo koe ni poke taha tagata foki.
 • Kikite atu ke he haau a tau fakamailogaaga he tiviaga ma e COVID-19.
 • Tuku hake haau a tau fakamailogaaga he Tiviaga Antigen Mafiti. Maeke ia koe ke lalafi atu e fakamailogaaga he tiviaga haau ni poke he taha tagata foki.

Kua nakai tuai hataki atu he Fakatufono ke fakaaoga e My Vaccine Pass ke finatu ke he tau pisinisi, ke he tau faiagahau poke tau faahi gahua. Maeke agaia he tau Pisinisi ke fifili ke fakaaoga agaia e tau My Vaccine Pass ke he taha hatakiaga ke hu ki loto kaeke kua fai kakano fakamalolō tino poke tuaga haohao ati kua taute ai. Ke moha ia, ko e tau pisinisi mo e tau kautaha ne kua fifili ke fakaaoga e My Vaccine Pass ke eke mo taha hatakiaga ke hu ki loto kua nakai maeke ke taofi a lautolu kua 12 e tau tau he moui ki lalo ke hūhū atu ki loto kaeke kua nakai fai My Vaccine Pass.

Kumikumi atu hagaao ke he My Covid Record

Falu talahauaga fakalaulahi

Last updated: at