Moua fefe e tau fakailoaaga kua mooli mo e kalo-kehe mai he tau tala kua nakai mooli/fakavai (scam) | How to find trustworthy information and avoid scams

Kumikumi ko e mena fē kua maeke ia koe ke moua ai e tau fakailoaaga kua hako mo e kua tonu hagaao ia ke he COVID-19

Ko e vai-huki COVID-19 nakai fai totogi, moua noa, ke lata mo e tau tagata oti a Niu Silani kua molea e 12 he tau-tau moui.

Finatu ke he Book My Vaccine po ke, hea-atu ke he COVID Vaccination Healthline ke fakamau e higoa haau.

Haha iai e tau fakailoaaga kehekehe onolaini mo e tau puhala fakapuloa tala (social media) hagaao ke he vai-huki COVID-19, to mua-atu e ofoofogia mo e uka ke iloa ko e hae fe e tau tala kua lata ke falanaki ki ai. Kikite kua moua e koe e tau fakailoaaga kua hako mai he tau mouaga fakamatalaaga kua mooli ti aua neke tufatufa fano ato iloa tonu kua mooli.

Moua mai I fe, e tau fakailoaaga kua tonu

Moua e koe e tau fakailoaaga ia ke he tau matakavi nai:

Minisituli he Faahi Malolo Tino

Ko e Minisituli he Faahi Malolo Tino ne takitaki he New Zealand health and disability system mo e haha iai e malolo katoa ke he fakaholoaga mo e tala-aga he sisteme (system).

Vai-huki COVID-19 — Minisituli he Faahi Malolo Tino (external link)

The Immunisation Advisory Centre (IMAC)

Ko e IMAC ko e taha matakau laulahi kua toka ai ke he School of Popuation Health ke he Iuniivesiti a Okalana (The University of Auckland). Kua foaki ai e tau fakailoaaga tu-toko-taha, tau fakailoaaga kua mooli falanaki ke he tau kumikumiaga faka-saienetisi ha Niu Silani hagaao ke he puipuioaga he vai-huki mo e tau lekua hakoe tau huki.

The Immunisation Advisory Centre (external link)

The World Health Organisation (WHO)

Ko e, WHO ko e taha matakau ia he Tau Kautu Kau-Fakalataha (United Nations) kua lago ki ai e International Publc Health.

Ko e vai-huki COVID-19 — WHO (external link)

Ko e vai-huki COVID-19 nakai mooli (scam)

Falu he tau mena kua lata ia koe ke iloa hagaao ke he vai-huki hakoe tau tala kua nakai mooli (scam):

  • To, nakai tala-atu kia koe ke totogi e vai-huki po ke totogi ke fakamau e higoa haau ke he kiu (queue) ke huki.
  • Ko e tau fakailoaaga oti hagaao ke he vai-huki to moua mai ia, ia lautolu kua foaki e tau talahauaga malolo tino tuga e Minisituli Faahi Malolo Tino, Unite against COVID-19 po ke District Health Board (DHB).
  • Nakai maeke he taha tagata gahua malolo tino ke finatu ke he kaina haau ke huki a koe, a to taute taha fakatokaaga fakamua mo koe.
  • To nakai ole-atu foki ke he tau tala hagaao ke he moui haau ke he puhala he tau text po ke imeli. Ka, kitia e koe e tau mena nai ti hokotaki atu ke he CERT NZ ka e aua neke taui atu e tau fekau ia.
  • ka, moua e koe taha imeli po ke hea telefoni po ke SMS, huhu kehe tau talahauaga tupe hagaao ke he vai-huki, ko e tau tala fakavai (scam) a ia. Hokotaki mafiti atu ke he CERT NZ.

Ka, kitia e koe e taha mena kua nakai hako hagaao ke he vai-huki hokotaki mafiti atu ke he CERT NZ (external link)

Ka, hala ai hea atu a lautolu ke he 0800 237 869

Kumikumi fakalahi ke tau tala fakavai/nakai mooli (scam) hagaao ke he vai-huki COVID-19 (external link)