Moua haau a fufuta huki booster | Getting your booster dose

Fakaako hagaao ia ke he tau fufuta huki lafi ki luga he huki fakagata ma e COVID-19, ko e magaaho kua lata ia koe ke moua mo e puhala ke moua aki.

Kumikumi atu hagaao ke he tau fufuta huki lafi ki luga

Kaeke kua 16 e tau moui haau mo e molea, kua fakaatā ai a koe ke moua e fufuta huki lafi ki luga ma e huki fakagata COVID-19.

Kaeke ko koe kua 18 e tau tau he moui ki luga, maeke ia koe ke moua ai e fufuta huki lafi ki luga ka 3 e mahina he mole he moua e haau a huki fakamua.

Kaeke ko koe kua 16 poke 17 e tau tau he moui, maeke ia koe ke moua e fufuta huki lafi ki luga ka 6 e mahina he mole he moua ai e fufuta huki fakamua ma e hukifakagata COVID-19.

Nakai hataki ke moua e koe e fufuta huki lafi ki luga mo e ke moua aki e koe e Tohi Paase ma e Huki Fakagata. Kaeke kua moua e koe e fufuta huki lafi ki luga, to lalafi atu ke he haau a fakamauaga My Covid Record mo e maeke ia koe ke talaga foki taha tohi Paase.

Kaeke kua fita he moua e koe e gagao COVID-19, kua lata ia koe ke fakatali ke 3 e mahina he mole he moua e tiviaga posetivi to moua ai ha huki fakagata ma e COVID-19.

Maeke ia koe ke moua e huki fakagata faka laulahi ka:

  • fano ke he kiliniki huki fakagata ne maeke ke laka ki loto
  • taute taha apoinimene mo e haau a ekekafo, kaeke kua taute e lautolu e tau huki fakagata ma e gagao COVID-19
  • fakamau ke he Book My Vacccine poke vilo ke he 0800 28 29 26.

Book My Vaccine (external link)

Kumikumi atu hagaao ke he My Covid Record

Ko e Haaku a Tohi Paase ma e Huki Fakagata

Ko e huki fakagata fe haau ka moua ai?

Ko e huki fakagata Pfizer ko e matapatu huki fakagata hanei ne kua fakaaoga i Niu Silani ma e tau huki faka laulahi, pete ni kaeke kua moua e koe e huki fakagata kehe ma e tau fufuta huki kua moua fakamua e koe.

Ko e huki fakagata Pfizer

Ko e malolō he tau huki fakalaulahi

Pete ni kua maeke he tau fufuta huki ne ua ke foaki atu e puipuiaga mitaki mai he tau gagao kelea ne kua tupu mai he tau gagao COVID-19 Delta mo e Omicron ke he taha magaaho, ko e huki fakalaulahi kua maeke ke moua ai e puipuiaga kua lahi atu foki.

Kua fakakite ai falu he tau fakamailoga ko e haau a tau puipuiaga ke he tau gagao ka oti e moua he huki fakagata fakamua kua unuunu hifo ki lalo ka mole e tau magaaho. Ka foaki age e huki fakagata lafi ki luga he oti ai e fufuta huki fakamua kua maeke ke lagomatai ai ke tukutuku hake haau a puipuiaga he tino ke totoko atu ke he COVID-19.

Kua tutuku hifo ai he tau fufuta huki faka laulahi nei e haau a tiana ke moua e gagao mai he COVID-19 mo e finatu ke nofo atu ke he fale gagao. 

Tau huki fakagata kua taute ke he tau motu i fafo

Kaeke kua moua e koe haau a tau fufuta huki fakamua he tau motu kehe, maeke ia koe ke moua ai e huki fakalaulahi ke he 3 e mahina he mole he moua ai e koe e haau a fufuta huki fakahiku kaeke kua 18 e tau tau moui haau ki luga. Kaeke ko koe kua 16 poke 17 e tau tau he moui, maeke ia koe ke moua e fufuta huki lafi ki luga ka 6 e mahina he mole he moua ai e haau a fufuta huki fakahiku.

Kaeke ko koe kua immunocompromised

Kua pulega atu ke he tau tagata kua immunocompromised ke moua ai e fufuta huki ke tolu aki. Kehe mai e huki nei he fufuta huki lafi ki luga.

Ko lautolu kua moua e fakaatāaga ke moua e fufuta huki ke tolu aki kua maeke foki ke moua e fufuta huki lafi ki luga ka 3 e mahina he mole he magaaho ne moua ai e fufuta huki ke toluaki kaeke kua 18 e tau tau he moui mo e molea. Kaeke ko koe kua 16 poke 17 e tau tau he moui, maeke ia koe ke moua e fufuta huki lafi ki luga ka 6 e mahina he mole he moua ai e fufuta huki ke toluaki.

Kumikumi atu ke he fufuta huki ke tolu aki kaeke ko koe kua immunocompromised (external link)

Falu lekua gagao ka tupu mai ha koe huki fakagata

Falu lekua gagao ka tupu mai ha koe huki fakagata lafi ki luga kua tatai ni tuga e tau fufuta huki fakagata fakamua. Putoia ai e mamahi, kula mo e fufula e matahuki, mamahi e ulu, hahalua mo e logonaaga he lolelole mo e nakai fahia.

Fakalaulahi e iloaaga hagaao ia ke he tau lekua gagao nei (external link)

Last updated: at