Moua e koe e huki COVID-19 | Getting your COVID-19 vaccine

Kumikumi hagaao ia ke he tau huki fakagata ma e COVID-19 i Niu Silani mo e puhala kua maeke ia koe ke moua e huki fakagata