Tuku fenoga ki Niu Silani | Travelling to New Zealand

Kua hafagi e tau katofia ha Niu Silani. Kumikumi e tau mena kua lata ia koe ke taute kaeke kua fenoga a koe ki Niu Silani.

Tau mena hagaao ka tuku fenoga atu ki Niu Silani

Ka fenoga ki Niu Silani, kua lata ia koe ke muitua atu ke he loga he tau fakatokatokaaga. 

Ko e tau fakatokatokaaga na i lalo kua fakailoa ai e tau fakamooliaga kua lata ia koe ke fakakite ke hu atu ki Niu Silani.

Kua nakai tuai fai hatakiaga ke moua e tiviaga to tuku fenoga atu ki Niu Silani. Kua nakai tuai hataki kia koe ke huki fakagata, poke tivi ke he magaaho ka hoko e haau a fenoga ki Niu Silani.

Maeke he tau fakatokatokaaga ke hiki fakamafiti - to tuku atu ai he Faahi Gahua ne leveki ke he tuaga nofo motu he tagata ha Niu Silani e tau fakailoaaga foou nei. 

Tuku Fenoga ki Niu Silani | Faahi Gahua ne leveki ke he tuaga nofo motu he tagata ha Niu Silani (external link)

1. Fakakia ko e maeke nakai ia koe ke hau ki Niu Silani

Ke fenoga atu ki Niu Silani, kua lata ia koe ke katoatoa oti e tau hatakiaga mai he Faahi Gahua ne leveki ke he Tuaga Nofo Motu he tagata.

To tuku fenoga ai, manatu ke fakakia kua maeke agaia e haau a pasipote ke fakaaoga. Maeke foki ia koe ke tohi ole atu ke moua ai e New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Kumikumi ko e moua nakai e koe e fakaatāaga ke fenoga atu ki Niu Silani | immigration.govt.nz (external link)

Tohi ole ke he NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Taute e haau a tau fakamauaga ke fano fenoga 

Taute e fakamauaga ke fenoga atu ki Niu Silani. 

Kumikumi atu ke he tau fakatokatokaaga hagaao ia ke he huki fakagata, ka nakai fenoga poke liu moua e tupe kaeke kua hiki haau a tau palana. 

Kua lata foki ia koe ke manamanatu ke fakatau ai e travel insurance neke lauia ai haau a tau palana fano fenoga. Kua lata foki ia koe ke manamanatu ke moua e taha nofoaga kua hagahaga mitaki kaeke kua lata ia koe ke nofo puipui. 

3. Ke he malē vakalele

Kaeke kua lata ai, kua lata ia koe ke moua haau a:

  • pasipote
  • visa - kaeke kua hataki atu
  • tiketi ma e haau a fenoga

4. Hoko atu e fenoga ki Niu Silani

To fakamooli ai he Faahi Gahua Kasitamu haau a fenoga tu fakaholo mo e ha hatakiaga foki kua lata ke taute ke hu atu ki loto he motu. To fai magaaho ka to tua ai kaeke kua hiki haau a vakalele he malē vakalele.

Ko e tau potaaga koloa he magaaho ka hoko mai eni fenoga kua maeke ke moua ai he Faahi Puipui Moko. Hāhā ke he haau a potaaga koloa nei e:

  • tau potaaga koloa ma e tiviaga antigen mafiti (RAT)
  • ko e hatakiaga ma e tiviaga mo e puhala ke tuku hake haau a tau fakamailoga he tiviaga ki luga he laini hila.

Kua fakaohooho atu a mautolu kia koe ke fakapuke oti e haau a tau tiviaga mo e tuku hake ki luga he laini hila e haau a tau fakamailoga.

Tau hatakiaga ke he magaaho ka hoko ai e fenoga ki Niu Silani

Last updated: at