Tuku fenoga ki Niu Silani | Travelling to New Zealand

Kua hafagi e tau katofia he motu ko Niu Silani ke he tau 2022 mo e nakai fai hatakiaga ke nofo puipui ka hoko atu ki ai.

Tau mena hagaao ka tuku fenoga atu ki Niu Silani

Ka fenoga ki Niu Silani, kua lata ia koe ke muitua atu ke he loga he tau fakatokatokaaga.

Ko e tau fakatokatokaaga na i lalo kua fakailoa ai e tau fakamooliaga kua lata ia koe ke fakakite ke hu atu ki Niu Silani.

Maeke he tau fakatokatokaaga ke hiki fakamafiti - to tuku atu ai he Faahi Gahua ne leveki ke he tuaga nofo motu he tagata ha Niu Silani e tau fakailoaaga foou nei.

Tuku Fenoga ki Niu Silani | Faahi Gahua ne leveki ke he tuaga nofo motu he tagata ha Niu Silani (external link)

1. Fakakia ko e maeke nakai ia koe ke hau ki Niu Silani

Maeke he tau tagata Niu Silani mo e falu he tau tagata kua fenoga mai ne moua e tau fakaatāaga pauaki ke hu mai ki Niu Silani mo e maeke ke moua ai e tiviaga fakatagata ka hoko mai e fenoga. Ke kitia kua moua nakai e koe e fakaatāaga pauaki, ahiahi atu ke he laupepa i luga he kupega hila he Faahi Gahua ne leveki ke he tuaga nofo motu he tagata ha Niu Silani.

Laulahi he tau tagata ne fenoga ki Niu Silani kua lata ke moua ai e fufuta huki fakagata COVID-19 katoatoa kua moua ai e fakaatāaga ke fakaaoga, ka e mai loga na fai fakaatāaga foki.

To tuku fenoga ai, manatu ke fakakia kua maeke agaia e haau a pasipote ke fakaaoga. Maeke foki ia koe ke tohi ole atu ke moua ai e New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA).

Kumikumi ko e moua nakai e koe e fakaatāaga ke fenoga atu ki Niu Silani | immigration.govt.nz (external link)

Tau fakatokatokaaga ma e Huki Fakagata mo e tau huki fakagata kua fakaatā ke fakaaoga

Tohi ole ke he NZeTA | immigration.govt.nz (external link)

2. Taute e haau a tau fakamauaga ke fano fenoga

Taute e fakamauaga ke fenoga atu ki Niu Silani.

Kumikumi atu ke he tau fakatokatokaaga hagaao ia ke he huki fakagata, ka nakai fenoga poke liu moua e tupe kaeke kua hiki haau a tau palana.

Kua lata foki ia koe ke manamanatu ke fakatau ai e travel insurance neke lauia ai haau a tau palana fano fenoga. Kua lata foki ia koe ke manamanatu ke moua e taha nofoaga kua hagahaga mitaki kaeke kua lata ia koe ke nofo puipui.

3. Kamata e fakamooliaga he tagata fano fenoga

Ko e tau tagata oti kua fenoga ki Niu Silani kua poaki atu ke fakapuke ai e taha Fakamooliaga ma e Tagata fano fenoga ki Niu Silani. Kaeke kua oti he fakapuke, to fakafano atu kia koe e taha Paase ma e Tagata fano fenoga.

Kamata agataha haau a fakamooliaga ke he magaaho kua maeke ia koe. Maeke ia koe ke kamata haau a fakamooliaga ke he 28 e aho to hoko haau a magaaho ke tuku fenoga ai.

Kamata haau a fakamooliaga ma e tagata fano fenoga (external link)

Tau Fakailoaaga he Fakamooliaga ma e Tagata fano fenoga (external link)

4. Fano ke moua ai e tiviaga to tuku fenoga ai a koe

Laulahi he tau tagata o fenoga kua lata ke moua ai e tiviaga ne kua nekativi ma e COVID-19 to tuku fenoga ai ke hu atu ki Niu Silani.

Manatu kua lata he haau a tiviaga kua taute to tuku fenoga ai ke muitua ai ke he tau fakatokatokaaga ha Niu Silani. Maeke ia koe ke tuku hifo mai he laini hila e tohi na i lalo ke maeke ai he tau pulotu ne gahua he faahi malolō tino ne kua taute haau a tau tiviaga kua tuku atu e tau fakailoaaga kua lata.

Hāhā i ai falu he tau kakano ne kua nakai hataki atu kia koe ke moua ai e tiviaga to tuku fenoga atu. Ki lalo nei, maeke ia koe ke moua ai e tohiaaga he tau kakano ne maeke ke moua ai e fakaatāaga pauaki ke nakai taute ai e tiviaga to tuku fenoga ai. Maeke ia koe ke fakakite e fakamooliaga kua moua ai e fakaatāaga pauaki haau.

Kumikumi hagaao ia ke he tau fakatokatokaaga ma e tau tiviaga to tuku fenoga ai

Tuku hifo ke lalo he laini hila e tohiaaga ma e tiviaga he COVID-19 to tuku fenoga ai [PDF, 190 KB]

5. Fakapuke ai e fakamooliaga ma e tagata fano fenoga

Ke fakapuke ai haau a fakamooliaga ma e tagata fano fenoga, kua lata ia koe ke moua ai e:

 • tau fakailoaaga he pasipote
 • tau fakailoaaga fano fenoga
 • fakamooliaga kua moua e huki fakagata (kaeke kua poaki atu)
 • tala tu fakaholo he tau fenoga ma e 14 e aho kua mole
 • tau matutakiaga i Niu Silani
 • tau matutakiaga ka tupu e tau lekua tupu fakaofo
 • ko e fakamooliaga kua moua ai e tiviaga to tuku fenoga ai – nakai lata kaeke kua moua e fakaatāaga pauaki

Liu ke kikite atu ke he tau fakailoaaga kua tuku ai e koe ki loto he fakamooliaga he tagata fano fenoga ke o tatai ai mo e haau a tau fakailoaaga pauaki.

Kua lata ia koe ke fakakite haau a Fakamooliaga ma e Tagata Fano Fenoga ke he magaaho ka finatu ai a koe ke fua haau a tau kato ke he male vakalele, mo e Faahi Gahua Kasitamu i Niu Silani. Maeke ke lolomi poke tuku ke he haau a koloa hila uta fano. Kua lata ia koe ke uta e tau laupepa mo koe ne kua tuku hake e koe he laini hila ke he Fakamooliaga he Tagata fano fenoga ki Niu Silani.

Ko e tau hatakiaaga ke tuku hake haau a tau tohiaaga (external link)

6. Ke he malē vakalele

To hūhū atu e tau tagata gahua he kautaha vakalele kua fai fakamailoga gagao COVID-19 nakai a koe.

Kaeke kua lata ai, kua lata ia koe ke moua haau a:

 • pasipote
 • visa
 • tiketi ma e haau a fenoga
 • fakamooliaga ma e Paase ma e Tagata fano fenoga kua oti he fakapuke
 • fakamooliaga he tuaga he haau a huki fakagata
 • fakamailoga nekativi he tiviaga to tuku fenoga ai.

7. Hoko atu e fenoga ki Niu Silani

To fakamooli ai he Kasutamu e haau a fenoga tu fakaholo, tiviaga to fano fenoga kua nekativi, tuaga he huki fakagata, Fakamooliaga ma e Paase ma e Tagata fano fenoga mo e ha hatakiaga foki ke hu ki loto. To fai magaaho ka to tua ai kaeke kua hiki haau a vakalele he malē vakalele.

Ke he Faahi Puipui Moko, to foaki atu kia koe e potaaga koloa ke fakafeleveia aki a koe. Hāhā ke he haau a potaaga koloa nei e:

 • tau potaaga koloa ma e tiviaga antigen mafiti (RAT)
 • ko e hatakiaga ma e tiviaga mo e puhala ke tuku hake haau a tau fakamailoga he tiviaga ki luga he laini hila.

Fakaoti haau a tau tiviaga mo e tuku hake haau a tau fakamailoga ki luga he laini hila tuga kua fita he fakakite atu.

Tau hatakiaga ke he magaaho ka hoko ai e fenoga ki Niu Silani

Last updated: at