Ko e moui he Lanu Kula | Life at Red

Ke he Lanu kula, kua lata ia tautolu ke gauha ke puipui e tau potaaga tagata kua tu hagahaga kelea lahi pihia mo e faahi malolō tino mai ia he COVID-19.

Hagaao ke he Lanu Kula

Ke he Lanu Kula, ha i ai e tau hatakiaga kua fakatoka ke puipui aki ha tautolu a tau tagata. Maeke ia koe ke tumau ke taute e tau gahua kua fa mahani ke taute he tau aho oti tuga e:

 • Feleveiaaga mo e tau kapitiga mo e tau magafaoa
 • Finatu ke he tau faiagahau mo e tau fakapotopotoaga
 • Fano ke fakatau koloa
 • Fano ke he tau fale tali fenoga
 • Mouaga he tau lagomatai mai ia he faahi malolō tino
 • Finatu ke he tau fale ne leveki ke he tau fanau he aoga fakamahani, tau aoga mo e tau aoga pulotu tokoluga
 • Fano fenoga
 • Finatu ke he taha kaina foou

Hāhā i ai e tau fakakaupāaga ke lata mo e falu a tau fakatokaaga ki loto he tau fale. Ko e kakano he mena nei ha kua iloa e mautolu kua mukamuka lahi e COVID-19 ke totolo ki loto he tau fale. Ko e tui he tau pa mata ko e matapatu koloa he tuaga Lanu Kula. Kua nakai tuai fakaaoga e My Vaccine Passes.

Kumikumi falu fakalaulahiaga he tuaga Lanu Kula ke he Vagahau Fakaperitania

Ko e tau pa mata he Lanu Kula

Ko e fakatufono kua fa mahani ki ai, kua lata ia koe ke tui e pa mata ke he tau magaaho oti kua nofo a koe ki loto he fale. Ko e fakaatāaga ni ke he haau a kaina poke haau a fale gahua kaeke kua nakai fai fakafetuiaga mo e tau tagata. Neke fakaohooho he haau a pule gahua a koe ke tui e pa mata pete ni ka pehe ko e gahua haau kua nakai fai faketuiaga mo e tau tagata.

Kua fakaohooho fakalahi atu foki a mautolu kia koe ke tui e taha pa mata ke he tau magaaho ka toka e koe a kaina.Hāhā i ai falu a tau matakavi ne kua hataki atu ke tui e tau pa mata putoia ai foki:

 • ke he tau vakalele fano viko ki loto he motu 
 • heke ke he tau peleoafi lau tagata
 • ke he tau matakavi kua hohoko atu poke o ke he ai e tau tagata mai he tau vakalele ne o fano he motu mo e tau peleoafi lau tagata kaeke kua nonofo ki loto he fale. 
 • kaeke kua 8 mo e molea e haau a tau moui poke ko koe taha tama aoga ne nofo ke he Vahega 4 ki luga he tau peleoafi lau tagata poke peleoafi aoga kua fakatupe ai he Faahi Gahua Fakaako 
 • ki loto he teketi poke tau peleoafi kua heke auloa 
 • ki loto he tau fale koloa pisinisi, fakatai, tau fale koloa lalahi, tau mall, tau fale talavai, tau fale utu penesini, mo e tau fale kai fakatau ke uta ki kaina
 • ki loto he tau matakavi kua fakapotopoto ki ai e tau tagata, fakatai, tau fale ne toka e tau taoga mo e tau fale totou pepa, kae nakai ko e tau pa koukou
 • ke he tau kiliniki leveki ke he tau manu
 • i loto he tau aoga, fakatai ki loto he pokoaoga poke tau fakapotopotoaga he aoga. Kua putoia ai e tau tagata ne ahiahi atu, tau tagata gahua, mo e tau fanau aoga mo e tau faiaoga he Vahega 4 ke he 13 
 • ki loto he tau fale ke lata mo e tau aoga pulotu 
 • ko e tau magaaho kua ahiahi atu ke he tau faahi gahua leveki ke he tau fanau he aoga fakamahani kua fai laeseni 
 • ke he tau pisinisi fakafua kai poke inu. Maeke ia koe ke utakehe haau a pa mata ke kai mo e inu
 • ke he tau pisinisi kua tata e tau nonofoaga, fakatai, tau fale he tau tagata taute ulu, tau tagata hifi ulu, mo e tau fale fakafuluola tagata 
 • kaeke kua nofo ai a koe ke he fakapotopotoaga ki loto he fale, ka e nakai lauia ai kaeke ko koe ni kua moua e fakaaogaaga tokotaha he matakavi poke matapoko fafati nei 
 • ke he tau matakavi ne tolo e tau tagata ki ai he tau fale hopo, tau fale fakafili, tau fale ne toka e tau faahi gahua takitaki maaga pihia mo e tau faahi gahua fakatufono, mo e tau tagata gahua he faahi ne leveki ke he tau tagata, mo e Faahi Gahua Leoleo ha NZ 
 • ko e tau matakavi ne tolo e tau tagata ki ai ne kua fakagahua ai he NZ Post Limited 
 • ka ahiahi atu ke he tau faahi gahua ne leveki ke he tau moui malolō tino, fakatai, tau fale ne leveki ke he tau fuakau. 

Falu he tau tagata kua lata ia lautolu ke tui e tau pa mata ka gahua ai a lautolu - a to moua laia e lautolu e fakaataaga pauaki.

Kua lata ia koe ke tui e pa mata fakamalolō tino kaeke kua gahua a koe:

 • ke he faahi tali fenoga
 • tau pisinisi kua fai matutakiaga tata, fakatai kaeke ko koe taha tagata taute ulu
 • ki loto he tau fale faofao tino poke tau fale ne taute e tau feua sipote
 • ke he tau faiagahau poke tau fakapotopotoaga
 • ko e faiaoga he tau fanau aoga he Vahega 4 ke he 13.

Kua nakai tuai fai hatakiaga ke tui e tau pa mata ki fafo ke he tuaga he tau fakatokaaga he molī tulefiki. Kua putoia ai foki e tau matakavi, tau matakavi ka hoko atu haau a fenoga mo e tuku fenoga atu tuga e tau leoaga pasi, poke tau fale ne toka e tau tuleni. 

Ko e pa mata kua lata ke fai kave ne kua matutaki ki ai ne maeke ke tautau viko he haau a tau teliga poke ulu. Ko e kakano he mena nei kua nakai tuai maeke he tau tagata ke fakaaoga e tau sikafa, bandannas, poke tau tapulumiti po pa aki e tau mata.

Tau hatakiaga ke lata mo e tau tagata kua nakai maeke ke tui e tau pa mata

Iloa e mautolu falu a tagata kua nakai katoatoa poke kua nakai mitaki ha lautolu a malolō tino, kua nakai maeke ia lautolu ke tui e pa mata. Nakai fai fakiteaga mahino ke he tuaga he ha lautolu a fakaataaga nei. Fakamolemole ti mahani totonu.

Kaeke kua fai fakaataaga a koe, kua lata ia koe ke nakai tupetupe kaeke kua finatu e takitaki he pisinisi poke taha he tau tagata gahua ke hūhū atu kia koe kua lata nakai ia koe ke tui ai e pa mata. Ko e ha lautolu ke onoono ai ke he haohaoaga haau mo e falu tagata foki. Nakai mitaki ke hūhū atu he takitaki he pisinisi poke tagata gahua hagaao ia ke he tuaga he haau a moui malolō tino kua nakai katoatoa poke haau a gagao. Kae ke moha ia, kua maeke foki ni ia lautolu ke kumikumi ko e fai fakaataaga mooli nakai a koe ke nakai tui ha pa mata. 

Koe tau fakatokatokaaga ma e huki fakagata

Kua nakai tuai fai hatakiaga ma e tau My Vaccine Passes. Kae ke moha ia, maeke agaia e tau pisinisi ke tumau ke fakaaoga kaeke kua manako.

Tumau agaia ni e tau hatakiaga he Fakatufono ke lata mo e falu a faahi gahua ha kua lahi e magaaho kua fai matutakiaga ai e tau tagata gahua mo lautolu e tau tagata kua tu hagahaga kelea lahi ke moua e tau gagao kua kelea lahi mai he COVID-19, poke kua tokoluga lahi e tuaga ke lauia ke he COVID-19.

Tau huki fakagata mo e gahua

Fenoga o fano

Maeke ia koe ke fano fenoga ke he ha mena taha ke he ha kakano taha ke he tuaga Lanu Kula.

Kaeke kua palana a koe ke fano fenoga:

 • Tiaki ua fano fenoga kaeke kua nakai malolō a koe.
 • Tiaki ua fano fenoga kaeke kua talaatu kia koe ke nofo puipui.

Kaeke kua fenoga atu a koe ke he taha matakavi kehe kua kehe e tuaga he molī tulefiki, kua lata ia koe ke muitua ke he tau hatakiaga he matakavi ia.

Kaeke kua moua e koe e fakamailoga posetivi he tiviaga ma e COVID-19 ke he magaaho kua nofo kehe mai mo kaina, kua lata ia koe ke nofo puipui kehe mena ia ne kua nofo ai a koe. Manatu ke taute ai haau a palana neke tupu e mena nei kia koe. Ko koe ni ke totogi e tau mena oti kaeke kua lata ia koe ke nofo puipui he magaaho ka fano fenoga a koe.

Kua hataki ke tui e tau pa mata ka fano he tau peleoafi lau tagata mo e tau peloafi kua heke auloa e tau tagata, nakai putoia ai kaeke kua nofo ai a koe i fafo (fakatai, ka nofo i fafo he kaupa he posi lau tagata).

Nakai fai fakatokaaga ke nofo mamao mai ke he tau peleoafi lau tagata poke ki loto he tau male vakalele, tau fale ne tu e tau tuleni mo e tau fale ne toka e tau pasi.

Fakatumau ke matutaki e tau mahani fakamalolō tino mitaki ke puipui aki a tautolu 

Fakaeneene hifo e totoloaga he moko ke fakatumau ke matutaki e tau mahani fakamalolō tino mitaki. 

 • Nofo i kaina kaeke kua gagao a koe
 • Hoholo haau a tau lima poke fakaaoga e sanitaisa ke lata ma e tau lima
 • Koho mo e tihe ki loto he haau a fatia lima
 • Fakameā mo e kana aki e tau vai fakameā pauaki e tau fuga lapa kua fa mahani ke fakaaoga tumau
 • Fakahagahaga mitaki e fakahauhauaga he fale
 • Fakatumau ke nofo mamao mai he tau tagata kaeke kua maeke

Tau lagomatai

Lagomatai ke he magaaho kua nofo puipui ai a koe

Fai lagomatai kaeke kua manako lagomatai lafi ki luga a koe mo e haau a magafaoa ke he magaaho ka nofo puipui a koe ha ko e COVID-19.

Lagomatai ke he magaaho kua nofo puipui ai a koe

Lagomatai COVID-19 ma e tau pule gahua

Maeke ia koe ke tohi ole atu ke lata mo e tau lagomatai tupe ma e tau totogi he haau a tau tagata gahua poke ke lata mo koe kaeke kua gahua ni a koe ma haau ni.

Tau lagomatai COVID-19 ma e tau pule gahua | Work and Income (external link)

Kaeke kua gagao a koe poke kua nakai gahua ha koe COVID-19

Kua maeke he Work mo e Income ke lagomatai a koe kaeke kua manako lagomatai a koe ke he magaaho kua nofo puipui ai, poke ke lagomatai e haau a pule gahua ke totogi a koe kaeke kua nakai maeke ia koe ke gahua ha ko e COVID-19.

Kaeke kua gagao a koe mo e kua lata ke nofo i kaina ha ko e COVID-19 | Work and Income (external link)

Lagomatai ke lata mo koe mo e haau a magafaoa ke he magahala COVID-19

Kumikumi ko e heigoa e tau lagomatai lafi ki luga ma e tau mena kai, tau koloa mahuiga, tuaga he manamanatuaga fakamalolō tino mo e moui malolō tino katoatoka ke lata mo koe mo e haau a magafaoa.

Tau lagomatai ma e tau tagata taki taha mo e tau magafaoa

Last updated: at