Hokotaki fefe e talahauaga mai he tiviaga mafiti haau | How to report your Rapid Antigen Test results

Kua lata ia koe ke hokotaki e tau talahauaga ha ko e tiviaga mafiti (RAT) kaeke kua fakakite kua moua e koe e gagao po kua nakaui moua e koe e gagao. Maeke ia koe ke taute e fekau nei he My Covid Record po ke tauhea ke he laini telefoni lagomatai.

Hokotaki e tau talahauaga ke he tivi he My Covid Record

Ko hai ni i Niu Silani ne 12 e tau tau ki luga ne kua gofua ke hu atu ke he My Covid Record.

Fakamua, kua lata ia koe ke talaga taha My Health Account, ke ataina a koe ke hokotia atu ke he haau a tau fakamauaga kupega hila COVID-19 Records. Kua lata ni kia koe ke fai higoa tohi kupega hila (email address) ke talaga aki e fakamauaga nei.

My Covid Record (Haaku a tau fakamauaga ma e Covid)

Ko e magaaho ka fai fakamauaga a koe, maeke ia koe ke lagaki mai e haau a tau talahauaga:

  1. Finaatu ke he My Covid Record | mycovidrecord.health.nz (external link)
  2. Ki lalo hifo he ‘Self-report a Rapid Antigen Test (RAT) result’, peehi po ke popoka e ‘Report a test result’.
  3. Totou ke he tau fakailoaaga ne kua moua mai. Peehi po ke popoka ke ‘Matutaki’
  4. Peehi po ke popoka e ‘Myself’, fakamau hifo e haau a numela telefoni uta fano, mo e hihika e puha kaeke ke talia e koe ke moua e falu fakailoaaga COVID-19. Peehi po ke popoka e ‘Continue’. Maeke foki ia koe ke hokotaki e talahauaga tiviaga mafiti (RAT) mae taha, kae moua mai e higoa katoakota, aho mo e tau ne fanau ai pihia mo e numela fale gagao (NHI number).
  5. Fakailoa ko e tau laini fe ne kitia maali he haau a tivi mo e fifili ke he ‘E’ po ke ‘Nakai’ (Yes or No). 
  6. Peehi po ke popoka e ‘Enter Result’.
  7. Fakamooli ke manako a koe ke fakamau hifo e haau a talahauaga he fakamauaga hagaao ia ke he haau a malolo tino ke peehi po ke popoka e ‘Yes, enter result’.
  8. To kitia mogoia e tau talahauaga ko e heigoa ke taute.

Kaeke kua fakamau hifo hehe e koe e haau a hokotaki ha ko e talahauaga ke he tivi, to maeke ia koe ke kakana kehe to mole e 20 e minute.

Kifaga: Hokotaki fefe e tiviaga mafiti (RAT) (external link)

Moua e lagomatai fakaaoga he My Covid Record

Kaeke kua manako lagomatai a koe hagaao ke he My Covid Record, matutaki atu ke he Faahi Gahua Malolo Tino, matahola 8 pogipogi ke he 8 afiafi, 7 e aho he faahi tapu. To lagomatai kaeke kua mautali e numela NHI haau.

Tohi kupega hila: help@mycovidrecord.min.health.nz

Tauhea: 0800 222 478

Hokotaki atu e tau talahauaga kua moua ke he telefoni

Maeke ia koe ke hokotaki e tau talahauaga haau ne moua ha ko e tiviaga mafiti (RAT) he telefoni po ke ka manako a koe ke hokotaki e tau talahauaga tiviaga mafiti mae taha kae nakai fai numela NHI a ia, tauhea atu ke he 0800 222 478 mo e fifili ke he fakatokaaga ke tolu.

Last updated: at